Jaunumi

 • Skolu ziņas: Fotoizstāde “Latviešu tautastērpi”

  16.11.2018.

  Šā gada 12.novembrī “Demokrātijas nedēļa” J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā sākās ar fotoizstādes “Latviešu tautastērpi” atklāšanu. Skolas 2.stāva foajē ir izvietots jauns ornamentāls noformējums, kura autore ir vizuālās mākslas skolotāja Aļona Stūraine. Savukārt Fotomākslas pulciņa dalībnieki bibliotekāres T.Jevstafjevas-Aksjutas vadībā izveidoja fotoizstādi “Latviešu tautastērpi”.

 • Aizvadīts erudīcijas konkurss skolēniem “American Day”

  15.11.2018.

  2018. gada 7. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika ikgadējais erudīcijas konkurss vidusskolēniem “American Day”. Šogad konkursa organizatori (Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs, ASV vēstniecība Rīgā, Daugavpils Centra vidusskola un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde) piedāvāja skolēniem tēmu “Latvijas un ASV attiecības”.

 • Skolu ziņas: Pasākums ,,Skaista mana tēvu zeme! ”

  15.11.2018.

  2018.gada 9.novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika konkurss mazākumtautību skolu 3.klašu skolēniem ,,Skaista mana tēvu zeme!”. Pasākuma laikā skolēni devās virtuālā ceļojumā pa Latviju, parādīja savas zināšanas par tradīcijām, dabu, kultūrvēsturiskiem objektiem, prasmi darboties digitāli.Pasākums tapa sadarbībā ar matemātikas, mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem.Pateicamies J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 9., 13. un 15.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja audzēkņiem un skolotājām par dalību pasākumā!

 • Startēja Daugavpils 15. vidusskolas Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekts „Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā”

  15.11.2018.

  ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5„Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā” ietvaros Daugavpils 15.vidusskolas skolotāju darba grupa no 5. līdz 8. novembrim piedalījās starptautiskajā pasākumā, kas notika Apvienotās Karalistes pilsētā Kenterbērijā.Projekta koordinējošā institūcija ir Erich Kästner Mittelschule Minhenē, Vācijā. Projektā kā partneri darbojas arī mācību iestādes no Lielbritānijas, Latvijas, Čehijas un Itālijas. Šī bija pirmā tikšanās, kurā piedalījās 24 projekta dalībnieki -skolotāji no piecām ES dalībvalstīm. No mūsu skolas piedalījās 4 skolotāju darba grupa: Elvīra Pirogova, Ļubova Raihele, Natālija Matovnikova un Lilija Kozinda. Šīs tikšanās mērķi, kā arī visa projekta mērķi, ir veicināt starpkultūru kompetences un Eiropas dimensijas attīstību, kā arī tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte, pievērst uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, nodrošināt kultūras mantojuma popularizēšanu un tā nozīmes atzīšanu Eiropas līmenī, veicināt modernu digitālo līdzekļu un multimediju izmantošanu.

 • Pirmsskolu ziņas: Ekoskolu Rīcības dienās „Zīļuks” aicināja atteikties no vienreizlietojamās plastmasas un ne tikai

  15.11.2018.

  Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā, kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus veselākas vides vārdā. Šogad kampaņa notika no 29.oktobra līdz 4.novembrim un vienoja vairāk nekā 43 600 skolēnu un 5200 pedagogu. Šogad Rīcības dienas bija veltītas Vides izglītības fondam un arī Eiropas Savienībā īpaši svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam. Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras piesārņojuma avots, kampaņas kopējā tēma ir “NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”. Vairāk nekā 150 skolu ieplānoja aktivitātes visas nedēļas garumā. Arī Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde cītīgi gatavojās šim pasākumam. Grupās bērni pagatavoja plakātus ar aicinājumu samazināt plastmasas lietošanu ikdienā, devās ar tiem ielās un aicināja garāmgājējus pievērst uzmanību šai nopietnajai tēmai, aicinot uz dialogu par to, kā viņi rīkojas un vai mainīs savus paradumus. Otrā aktivitāte bija pārgājiens uz Stropu mežu, kur „Zīļuka” bērniem piebiedrojās Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, lai kopīgi izzinātu meža netīros noslēpumus un paveiktu zaļos darbus - izvietotu brīdinājuma zīmes „Nebūsim par cūkām, nepiesārņosim mežu!”. Nākošā zaļo darbu ideja bija uzdevums pedagogiem savām rokām pagatavot didaktiskās spēles no iepakojuma kartona un caur spēlēm mācīt bērniem izmantot iepakojuma materiālus otrreiz un noderīgiem mērķiem. Rīcības dienu laikā bērni caur pasakām, rotaļām, videofilmām, risinot problēmsituācijas, pilnveidoja savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un vienreizējās plastmasas kaitīgo lomu pasaulē. Mēs domājam zaļi, darām zaļus darbus un aicinām arī citus pievienoties mums!

 • Veselību veicinošas izglītības iestādes Daugavpilī

  15.11.2018.

  Piektdien, 9. novembrī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) divām Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm (Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādei) piešķīra Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. Līdz šim izglītības iestādes jau gadu darbojās Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā (NVVST). Šobrīd tīklā iesaistījušās 10 Daugavpils pilsētas skolas un 5 Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes. 15 izglītības iestādēm tika pieškirts statuss „Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

 • Pateicības diena Izglītības pārvaldē

  15.11.2018.

  Sagaidot Latvijas simtgadi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes kolektīvs 14.novembrī Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja jaunajā multifunkcionālajā mācību telpā atzīmēja tradicionālo Pateicības dienu, kurā katram ir iespēja pateikties saviem kolēģiem par atbalstu, palīdzību, sadarbību ikdienas darbus veicot. Izglītības pārvaldes vadība šoreiz pateicās tiem darbiniekiem, kuri ir veicinājuši kolektīva saliedētību, rosinājuši draudzīgu atmosfēru un izrādījuši iniciatīvu dažādu aktivitāšu veidā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja skolēnu sagatavoto iespaidīgo koncertuzvedumu, veltītu Latvijas jubilejai. Skolēnu priekšnesumi - deju kolektīva un kora uzstāšanās - neatstāja vienaldzīgu nevienu no klātesošajiem, iespaidojot ar augsto meistarības sniegumu un emocionalitāti. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību skolas vadībai un skolotājiem par viesmīlīgo uzņemšanu un brīnišķīgo koncertu!

 • Skolu ziņas: Pasākums "Mana Latvija"

  14.11.2018.

  „Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.” (J. Jaunsudrabiņš)

  Novembris ir nozīmīgu Latvijas Valsts svētku un atceres dienu mēnesis.Š.g. 8.novembrī Daugavpils 15. vidusskolā notika pasākums “Mana Latvija”, kurā piedalījās 3.klašu skolēni un skolotāji no deviņām Daugavpils skolām. Pasākums tika veltīts Latvijas simtgadei. Šī pasākuma mērķis bija audzināt patriotiskās jūtas, cieņu pret savu valsti.Pasākuma laikā skolēni ne tikai nostiprināja savas zināšanas par Latviju, par Latvijas valsts simboliem, dabu, kultūras un vides objektiem, paplašināja savu redzesloku, bet arī nostiprināja prasmi sarunāties, saprasties, sadarboties komandā.Skolēni ar lielu aizrautību minēja mīklas, krustvārdu mīklas, piedalījās sacensībās, viktorīnā, dziedāja dziesmas, konstruēja no klucīšiem, pievērsa uzmanību runātājam, klausījās, mācījās veikt darbības saskaņoti, kā arī ievēroja dažādas lomas grupā, pieņēma spēles noteikumus.Veicot uzdevumus, skolēni parādīja savas zināšanas, savu draudzību un izpalīdzību!