Jaunumi

 • Konkurss “Amerikas diena”

  30.11.2015.

  Š.g. 25.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Svešvalodu skolotāju MK pedagogi sadarbībā ar ASV informācijas centru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) izglītības metodiķi I.Ustinovu rīkoja angļu valodas konkursu ,,American Day" pilsētas skolu 11.klašu skolēniem ar mērķi rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu.

 • Ziemassvētku interaktīvā programma

  30.11.2015.

  No 7.decembra Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-6.klašu skolēniem tiek piedāvāta Ziemassvētkiem veltīta interaktīvā programma „Egles rotājumi”.

 • Lasīšanas veicināšanas konkurss-spēle 1.-9.klašu skolēniem “Bērnu žūrija 2015”

  27.11.2015.

  “Lasītājs ir zeme, kurā sēkla aug vai aiziet bojā”( Zenta Mauriņa)

  Lasīšana ir viens no veidiem, kā pavadīt brīvo laiku, veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību, jo lasīšana attīsta fantāziju, paplašina vārdu krājumu, pasaules uztveri un redzesloku, pilnveido prasmi koncentrēties, sniedz gandarījumu un prieku. Taču mūsdienās bērniem ir dažādas citas izklaides, savukārt lasīšana nav prioritāte, un tas kavē mācību priekšmetu apguvi un izpratni.

 • Citādā mācīšanās, izmantojot IKT

  27.11.2015.

  No š.g. 15.novembra līdz 21.novembrim Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājas Tatjana Revina, Aleksandra Vagele, Ļubova Iliško un Ludmila Uļinska devās komandējumā uz Portugāli, kur notika īstermiņa apmācības kursi Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta „Citādā mācīšanās, izmantojot IKT” („Flipped Learning with ICT - FLwICT”, projekta Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988_5) ietvaros.Apmācības kursi notika nelielā, bet ļoti mājīgā pilsētiņā Arkuzā de Valdivasā (Arcos de Valdevez), kas atrodas Portugāles ziemeļos blakus Galīcijai (Spānija). Delegācijas viesmīlīgi uzņēma mūsu partneri no EPRALIMA skolas (Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.). Tā bija pirmā tikšanās ar projekta partneriem, tāpēc pirmajā dienā visu projekta dalībvalstu pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar savu valsti un savu skolu, dalījās pieredzē par digitālo platformu izmantošanu savā ikdienas darbā. Tika apspriesti turpmākie darba plāni, mērķi, uzdevumi un gaidāmie rezultāti. Tālāk sekoja ļoti nopietns un konstruktīvs darbs, kura laikā mēs aktīvi un intensīvi apguvām jaunas un vērtīgas zināšanas darbā ar IKT rīkiem. Vairāku dienu garumā pasniedzēji no universitātes iepazīstināja mūs ar datorprogrammām un platformām: Jing, Snagit, Camtasia Studio, Lucidpress, LogoGarden, Publisher, Gimp, Educanon, Edmodo. Visas šīs digitālās platformas ļauj skolotājam dažādot mācību procesu, izstrādājot inovatīvus mācību līdzekļus, mācību metodes un aktivitātes, ļauj aktīvi iesaistīt skolēnus, stimulējot viņu pašmācību, uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Turklāt tā bija lieliska iespēja skolotājiem uzlabot savas datorprasmes. Apmācības kursu beigās visi dalībnieki saņēma sertifikātus. Turpmāk ir ieplānots dalīties pieredzē ar saņemtajām zināšanām un prasmēm, lai tās savā darbā varētu lietot gan skolotāji, gan skolēni, un ne tikai tie, kas ir iesaistīti projektā. Paldies mūsu portugāļu partneriem par viesmīlīgo uzņemšanu, rūpīgi izplānoto un kvalitatīvi organizēto apmācību! Nākamā tikšanās notiks Itālijā, kurp dosies 2 skolotāji un 4 skolēni. Lai mums visiem labi veicas!

  Erasmus+ projekts „Flipped Learning with ICT - FLwICT” tiek realizēts no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.maijam un tajā piedalās partneri no 8 valstīm: Portugāles, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Francijas, Spānijas un Turcijas. Daugavpils Saskaņas pamatskolas Erasmus + programmas īstenoto projektu „Flipped Learning with ICT - FLwICT” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Projekta mērķi ir: 1. uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti mūsu skolās; 2. izstrādāt un dalīties pieredzē ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm; 3. stimulēt skolēnu pašmācību neatkarīgi no laika un vietas; 4. uzlabot skolēnu un skolotāju datorprasmes.Projekta kontaktpersona Daugavpils Saskaņas pamatskolas angļu valoda skolotāja Tatjana Revina.

  Informāciju sagatavoja:Daugavpils Saskaņas pamatskolasskolotāja Ļubova Iliškoun direktores vietniece izglītības jomāAleksandra Vagelet.65425870

 • Seminārs „ Pozitīvais pastiprinājums”

  27.11.2015.

  Š.g. 24. novembrī Daugavpils 17. vidusskolā notika projekta “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) kārtējais seminārs, kura tēma bija „ Pozitīvais pastiprinājums skolā”. Seminārā piedalījās Daugavpils pilsētas skolas: 9.vidusskola, 11.pamatskola, 13.vidusskola, 16.vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Vienības pamatskola un Saskaņas pamatskola.

 • Festivāls "Sporto visa ģimene" Daugavpils 3.vidusskolā

  27.11.2015.

  Rūpējoties par savu bērnu veselības stāvokli, teju puse jeb 49% vecāku visā Latvijā bērnu fizisko aktivitāšu attīstībā novērtē kopīgas sportošanas nozīmi – 15% ģimeņu regulāri vairākas reizes nedēļā sporto, savukārt 34% ar kopīgām fiziskām aktivitātēm nodarbojas brīvdienās. Bet Daugavpils 3.vidusskolas sporta skolotāji S.Vasiļjevs un S.Smirnovs aicināja pirmklasniekus kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām un citiem radiem sestdien piedalīties festivālā „Sporto visa ģimene”, lai atpūstos no ikdienas rūpēm un iegrimtu sporta un svētku atmosfērā. Galvenā svētku ideja nebija sportiski sasniegumi, bet gan lieliska iespēja pavadīt laiku kopā ar visu ģimeni!

 • Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļas aktivitāte Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē

  27.11.2015.

  Eiropā no 21.novembra līdz 29.novembrim tiek rīkota Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa (The European Week for Waste Reduction (EWWR)). Tā ir LIFE+ 2013-2017 programmas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir konkrētas nedēļas laikā veicināt aktivitātes, kas vairo apziņu par resursu un atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tās ietvaros tiek organizētas dažāda veida aktivitātes.