Jaunumi

 • 1.jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

  01.06.2020.

  1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šajā dienā notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem. Arī mūsu Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē šī diena tika veidota tā, lai bērni sajustu, ka šī ir viņu diena.

 • Aicinājums piedalīties mācību gada noslēguma aptaujā

  01.06.2020.

  Kopš attālināto mācību sākuma ierastais mācīšanās process ir noticis pavisam citādi nekā līdz šim. Mācību gadam noslēdzoties, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Edurio aicina visus Latvijas skolēnus / audzēkņus, viņu vecākus un skolotājus piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu jūsu domas par attālinātās mācīšanas procesa norisi. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai mēs varētu izvērtēt, kas, mācoties mājās, bija labi un ko būtu nepieciešams uzlabot, ja šāda situācija atkārtotos arī nākotnē.

 • Lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu “nopludināšanu”, tiks veikti preventīvi pasākumi

  01.06.2020.

  Sākoties eksāmenu laikam, Valsts policija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā skolās veiks preventīvus pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu. Tāpat šogad centralizētajos eksāmenos ir iestrādāts papildus drošības elements, kas eksāmenu uzdevumu publicēšanas gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju. Valsts policija aicina pedagogus, skolu darbiniekus un skolēnus apzināties krimināltiesiskās sekas, kas var iestāties par centralizēto eksāmenu uzdevumu izpaušanu pirms eksāmena sākuma, un rūpēties par neizpaužamu ziņu glabāšanu!

 • 2019./2020. mācību gada noslēgumā...

  Mīļie pirmsskolnieki un skolēni, cienījamie skolotāji un vecāki,

  ir maija pēdējā nedēļa, gandrīz ir aizvadīts 2019./2020.mācību gads. Mācību gada sākumā mēs pat iedomāties nespējām, ka pēkšņi nonāksim šādu pārbaudījumu priekšā, kad jāmaina pilnīgi viss.

 • Sagatavos “Dizains un tehnoloģijas” priekšmeta pedagogus

  29.05.2020.

  Nākamajā mācību gadā skolās sāks īstenot jaunu - Tehnoloģiju mācību jomu, kurā skolēni apgūs saturu trīs mācību priekšmetos: “Dizains un tehnoloģijas”, “Datorika” un “Inženierzinības”. IT Izglītības fonds aicina šī priekšmeta vadošos pedagogus reģistrēties nedēļu garām mācībām, kuru laikā varēs padziļināti apgūt vidusskolas standartā iekļautos tematus: dizaina domāšana, digitālais produktu dizains, vides un interjera dizains, kā arī modes dizains.

 • Latviešu valodas aģentūra aicinām pieteikties latviešu valodas kursos (2020.–2021.gads)

  28.05.2020.

  Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr.8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbību „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”. Lai vispārējās izglītības pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas prasmes nostiprinātos C1 līmenī un lai pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes, projektā paredzēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām (120 stundu kursa programma).

 • RTU aicina sportistus pieteikties studijām īpašajās budžeta vietās

  27.05.2020.

  2020.gada 27.maijā – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sportistiem sniedz iespēju līdz 25.jūnijam pieteikties studijām RTU, izmantojot īpašās budžeta vietas. 2020./2021.studiju gadā konkursa kārtībā šim nolūkam atvēlētas 15 budžeta vietas sportistiem, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī guvuši labas sekmes mācībās vai studijās.

 • Malnavas koledža aicina jauniešus izglītoties

  26.05.2020.

  Mēs, Malnavas koledžas kolektīvs, strādājam Latgales un Latvijas nākotnei, tāpēc aicinām jauniešus izglītoties mūsu koledžā un pēc absolvēšanas atgriezties saimniekot vai strādāt savā dzimtajā novadā!

 • Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē

  26.05.2020.

  Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi. Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojisVadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē.

 • Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm 2020./2021.mācību gadā

  26.05.2020.

  Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2020./2021.mācību gadā:

  * 2021.gada 5.martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Rīgas reģionā, Valmieras reģionā un Latgales reģionā;

  * 2021.gada 31.martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference, kas norisināsies Jelgavā (LLU).

 • Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

  25.05.2020.

  21.maijā Ministru kabinetā pieņemtie ārkārtējās situācijas rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1.jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – Izglītības zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un SPKC ir sagatavojuši Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

 • “Pasaki paldies Skolotājam!”

  22.05.2020.

  Neierasta un sarežģīta ir bijusi šī mācību gada nogale ikvienam. Katrs no mums lielākā vai mazākā mērā ir pārdzīvojis visu emociju gammu: no bailēm un izmisuma līdz gandarījumam un pateicībai. Bez šaubām, esam veikuši daudz jaunu atklājumu par lietām, procesiem, cilvēkiem un katrs par sevi pašu. Ceru, ka jauno pieredzi pratīsim likt lietā arī turpmāk; ticu, ka stiprināsim savstarpējās attiecības un slīpēsim saskarsmes prasmes; esmu pārliecināta, ka spējam novērtēt citu cilvēku līdzās būšanu, palīdzību un atbalstu.

 • Apsveiksim Daugavpili 745 gadu jubilejā

  22.05.2020.

  Daugavpils mirdz ļoti dažādās krāsās. Pilsētas bagātīgo krāsu paleti veido tās ielas, parki un skvēri, arhitektūra, daudzveidīgā, brīžiem skaudrā vēsture, un, protams, mēs – paši daugavpilieši. Visi, kas ierodas Daugavpilī, uzņem sevī daļu no šīm krāsām.

 • Neraugoties uz ārkārtējo situāciju, eksāmenu norise būs droša

  21.05.2020.

  Lai ārkārtējā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaiduma gada jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības ieguves dokumentu, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu drošības un pārbaudījumu praktiskās norises jomā.