Jaunumi

 • Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) 35.valsts olimpiādes 3. posma 2. kārtas rezultāti

  16.01.2019.

  Rīgas 15.vidusskolā 2019.gada 10.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002

  1.vietu olimpiādē ieguva Daugavpils 3.vidusskolas 8.klases skolniece Evita Teivāne un Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 8.klases skolniece Sofija Verhoviča. Apsveicam uzvarētājas un skolotājas, kuras palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

 • Fizikas 69.olimpiādes 2.posms

  15.01.2019.

  Fizikas 69.olimpiādes 2.posms (novadu) notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019.gada 18.janvārī, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes ilgums 180 minūtes.Olimpiādes sākums plkst.10.00Reģistrācija no plkst.9.30

 • Par bērnu uzņemšanu 1.klasē

  15.01.2019.

  Pavisam drīz – 1.februārī – sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2019./2020.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk 2012.gadā dzimušajiem bērniem, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

 • 2019. gada periodikas piedāvājums Daugavpils bibliotēkās

  14.01.2019.

  2019. gadā Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles piedāvā lasītājiem 155 periodiskos izdevumus latviešu, krievu un angļu valodā. To vidū ir gan nacionālie un vietējie laikraksti, gan žurnāli, kas adresēti plašam lasītāju lokam ar dažādām interesēm. Tēmu skaits, ko aptver periodisko izdevumu saturs Daugavpils bibliotēkās, ir ļoti plašs – no sabiedriski politiskām, vēsturiskām, izzinoši populārzinātniskām, literārām, mākslas un dizaina tēmām līdz praktiskiem padomiem ikdienā un slavenību dzīves līkločiem.

 • Konkurss skolēniem "Dizaina darbi"

  14.01.2019.

  Lai rosinātu skolēnu interesi un izpratni par dizainu, Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS izsludina konkursu "Dizaina darbi". Aicinām skolēnus individuāli vai grupā, skolotāja vai citu pieaugušo vadībā izstrādāt dizaina projektu, kas uzlabos cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvi. Dalībnieki tiks aicināti dokumentēt projektu no ieceres līdz idejas izstrādei. Konkursa darbu iesniegšana notiks elektroniski no 2019. gada 1. februāra līdz 10. jūnijam.

 • Skolu ziņas: Latvijas Republikas spēles JA TITAN pusfināls

  14.01.2019.

  2019.gada 9. un 10. janvārī Daugavpils 3.vidusskolas skolēni - Viktorija Tarvīda, Darja Jefanova, Olegs Petrovičs, Artūrs Andrijanovs, Artūrs Pontags, Sergejs Motrončiks un Valērija Jablonska no abām 11.klasēm piedalījās Latvijas Republikas tiešsaistes biznesa simulāciju spēlē JA TITAN pusfinālā.

 • Informācija par preses konferenci

  14.01.2019.

  Šā gada 11.janvārī notika Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes preses konference par aktuāliem izglītības jautājumiem. Konferencē uzstājās Izglītības pārvaldes speciālisti un nodaļu vadītāji, izklāstot svarīgākos pasākumus, pārmaiņas izglītībā pilsētā.