Jaunumi

 • Latviešu valodas aģentūra aicina pieteikties latviešu valodas kursos (2020. – 2021.gadam)

  16.01.2020.

  Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002), kura apakšdarbība „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” paredz kursus latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām, lai nodrošinātu pirmsskolas un skolas pedagogu latviešu valodas prasmju nostiprināšanu C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanu līdz C2 līmenim (120 stundu programma).

 • 3.februārī Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

  15.01.2020.

  Pavisam drīz – 3.februārī – sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2020./2021.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk 2013.gadā dzimušajiem bērniem, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

 • Konkurss jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”

  15.01.2020.

  Datu valsts inspekcija informē, ka jauniešiem vecumā no 13-17 gadiem ir iespēja piedalīties konkursā “Dati ir vērtība – sargā tos!”. Konkurss tiek organizēts projekta “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām”, akronīms DPSME (konkursa Nr.REC-RDAT-TRAI-AG-2017), projekta Nr.814774 ietvaros.

 • Konkursa “Gribu būt mobils” pusfināls Preiļos!

  15.01.2020.

  No 2020.gada 16.janvāra līdz 6.februārim Latvijā sāksies CSDD konkursa "Gribu būt mobils" pusfināli, kurā piedalīsies katra reģiona 10 labākās komandas. Tas būs konkursa 2.posms. Pirmajā, neklātienes posmā savas zināšanas un prasmes pārbaudīja turpat 500 jauniešu komandas no visiem Latvijas novadiem.

 • Sporta skolotājs – iedvesmotājs un paraugs

  15.01.2020.

  Vaira Vīķe-Freiberga, Reinis Nitišs, Māris Šveiduks, Sandra Rozenštoka, Renārs Zeltiņš, Reinis Ošenieks, Igo Japiņš... - tie ir tikai daži no līderiem, kas 8.februārī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, uzstāties sporta entuziastu konferencē “Sports VAR”.

 • Priecājamies, lepojamies, sveicam: Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes rezultāti

  13.01.2020.

  Rīgas 15.vidusskolā 2020.gada 9.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tika organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 • Skolu ziņas: Biznesa simulācijas spēles JA Titan pusfināls

  13.01.2020.

  Š.g. 7.janvārī Daugavpils 3.vidusskolā tiešsaistē norisinājās biznesa simulācijas spēles JA Titan Latvijas pusfināls. Pusfinālā piedalījās divas Daugavpils 3.vidusskolas komandas - 12.a klases komanda “AWSM” (komandas kapteinis Oļegs Petrovičs) un 12.b klases komanda “E-ball” (komandas kapteinis Artūrs Andrijanovs).

 • Noslēgusies „Jauno Uzņēmēju skolas” 6.sezona

  09.01.2020.

  Šī mācību gada decembrī noslēdzās „Jauno uzņēmēju skolas” („JUS”) 6 sezona, kas tika organizēta Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu 10.–12.klašu skolēniem. „JUS” organizē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona Daugavpils nodaļu, Daugavpils Biznesa inkubatoru, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru un Daugavpils uzņēmēju atbalstu.

 • Atkal telefons rokā? Jā, mācos latviešu valodu!

  09.01.2020.

  Latviešu valodas aģentūra (LVA) nāk klajā ar jaunu latviešu valodas apguves spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, ko ērti spēlēt ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs. Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēles laikā bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās raksturot attēlos redzamās situācijas. Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, veidojamā teikuma garums nosaka spēles grūtības pakāpi – trīs, četri vai pieci vārdi teikumā. Spēle pieejama LVA vietnē Māci un mācies latviešu valodu http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/varduspele/.

 • Seminārā „Skolotāju savstarpējā sadarbība, realizējot starpdisciplināro projektu” apgūtas jaunas prasmes

  08.01.2020.

  2020.gada 3.janvārī Daugavpils pilsētas skolu matemātikas, informātikas un dabaszinātņu cikla skolotāji piedalījās seminārā „Skolotāju savstarpējā sadarbība, realizējot starpdisciplināro projektu”. Tas tika piedāvāts A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences programmas „Dabaszinātnes un matemātika efektīvi: no standarta līdz mācību stundai” ietvaros. Programma sniedz atbalstu matemātikas un dabaszinātņu mācību jomu pedagogiem, pilnveidojot viņu profesionālo kompetenci mūsdienīgas lietpratības izglītībā.