Jaunumi

 • Mainīsimies un pastāvēsim!

  06.10.2017.

  Kāds gudrais senlaikos teica – “Viss plūst, viss mainās”. Šie vārdi ir aktuāli arī šodienas pasaulē un, šķiet, varētu būt veltīti izglītības jomai, savukārt mūsu pašu dižā dzejnieka Raiņa vārdi “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ļoti labi raksturo skolu, jo skola pastāv un pastāvēs, kamēr vien mainīsies.

 • Notiks informatīvs pasākums par Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award

  04.10.2017.

  Š.g. 19.oktobrī, Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles ielā 30, notiks Valsts izglītības satura centra organizētais informatīvais pasākums, uz kuru aicināti visi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar neformālās izglītības rīku - Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award -, ko turpmāk varēs izmantot, lai motivētu jauniešus jēgpilni pavadīt laiku, daudzpusīgi attīstīties, izvirzīt un sasniegt individuālus mērķus.

 • UNESCO nedēļa 2017

  04.10.2017.

  Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabāšanai un nemitīgai tā pārradīšanai ir nozīmīga loma globālas, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumos.

 • Norit pieteikšanās If Drošības fonda projektu konkursam

  04.10.2017.

  Līdz š.g. 18.oktobrim tiek pieņemti projektu iesniegumi If Drošības fonda rudens konkursam, kas ir lieliska iespēja ikvienai Latgales skolai, bērnudārzam, nevalstiskai organizācijai vai citai iestādei iegūt finansējumu – 1000 eiro, kāda ar drošību saistīta jautājuma risināšanai.

 • Prieks rodas kustībā!

  02.10.2017.

  Kustība – tā ir dzīvība, veselība un dzīvesprieks. Un mēs, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, ik dienu dzīvojam ar šo moto, jo kustīgi, dzīvespriecīgi bērni ir veseli un zinātgriboši.

 • Erasmus+ projekta konference Latgales skolotājiem

  02.10.2017.

  Š.g. 26.septembrī Daugavpils 13.vidusskola organizēja konferenci “Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektā "Daugavpils 13. vidusskolas personāla mobilitāte"( nr. 2016 – 1 – LV01 – KA101 - 022499) gūtā pieredze”.

 • Gribam būt zinātnieki!

  29.09.2017.

  No š.g. 26.septembra līdz 29.septembrim Daugavpils Universitātē notiek “12.Zinātnes festivāls”.26.septembrī Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas iestādes sagatavošanas grupas bērni apmeklēja Daugavpils Universitāti.