Arhīvs

 • Skolu ziņas: Konkurss „Nacionālā eTwinning balva 2018”

  17.10.2018.

  13. oktobrī Rīgā notika ikgadējā Nacionālā eTwinning konference.„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicina piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus.

 • Skolu ziņas: Ciemiņi Raiņa skolā

  17.10.2018.

  11.un 14.oktobris J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā bija daudzu tuvāku un tālāku viesu dienas, kuri vēlējās sajust Raiņa laiku skolas gaisotni. Vispirms skolēni no Viļāniem un 3.c klase no Preiļu sākumskolas izstudēja Raiņa liecību kopijas no Grīvas vācu skolas laikiem un iepazinās ar uzvedības noteikumiem. Tad viņi centīgi apguva gotiskā šrifta lasītprasmi gan no Vecā Stendera “Bildu Abices”, gan no 1910.gada aritmētikas mācību grāmatas. Tikai pēc šīm stundām beidzot varēja ķerties pie rakstīšanas ar spalvaskātu un tušu, kas prasīja pamatīgu koncentrēšanos, bet sagādāja vislielāko prieku. Tikpat lielu prieku, tiesa fotografēšanās prieku, sagādāja tupēšana kaktā uz zirņu maisiņa, ko izmēģināja pilnīgi visi mazie ciemiņi.

 • Taps Latvijas jauniešu netiķete – uzvedības vadlīnijas internetā

  17.10.2018.

  Lai stiprinātu pieklājīgu un atbalstošu uzvedību tiešsaistē, šogad Samsung skola nākotnei ir izsludinājusi projektu konkursu 9.-12. klašu skolēniem “Latvijas jauniešu netiķete”. Skolotājiem tiek piedāvātas arī video lekcijas un darba lapas, ko iespējams izmantot mācību stundās, lai runātu par dažādiem netiķetes tematiem - autortiesību ievērošanu, medijpratību, drošu un ētisku saziņu internetā.

 • Meiteņu hokeja diena Daugavpilī

  17.10.2018.

  21.oktobrī Latvijas hokeja federācija Daugavpils ledus hallē organizēs pasākumu "Meiteņu hokeja diena" ar mērķi dot iespēju meitenēm izmēģināt un iespējams sākt nodarboties ar šo aizraujošo sporta veidu. Tiek aicinātas meitenes bez vecuma ierobežojuma ar vai bez iepriekšējas pieredzes. Pasākuma sākums plkst.17.15. Vairāk informācijas var uzzināt pa tālruni 27146625.

 • Skolu ziņas: Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji guva pieredzi mobilo aplikāciju izmantošanā

  16.10.2018.

  Šajā mācību gadā Daugavpils 3.vidusskolā turpina savu darbību ERASMUS+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību projekts “Scan your city and culture with Apps”(“Pilsētas vide caur aplikāciju prizmu”). Projekta ietvaros 8.-10.oktobrī norisinājās 2.transnacionālā tikšanās projekta partnerskolā OPERE SOCIALI DON BOSCO(Milāna, Itālija), kur sapulcējās starptautiskā skolotāju komanda (projekta koordinatori no katras projekta valsts) ar mērķi izvērtēt pirmā projekta gada aktivitātes un mobiltātes, analizēt ieguvumus un nepieciešamību veikt jebkādus uzlabojumus, apspriest šī gada aktivitātes un to īstenošanas gaitu. Gan Itālijas, gan Spānijas partneri izteica sirsnīgu pateicību Daugavpils 3.vidusskolas projektu komandai par veiksmīgu un viesmīlīgu uzņemšanu, neaizmirstamu starpkultūras pieredzi un ļoti augstu novērtēja Latvijas skolotāju un skolēnu darbību pirmās skolēnu mobilitātes organizēšanā 2018.gada aprīlī. Turklāt projekta partneri dalījās savā labākajā pieredzē darbā ar mobilo aplikāciju izmantošanu dažādu uzdevumu veikšanai.

 • Skolu ziņas: Erasmus + projekta ietvaros pēc jaunām zināšanām uz Kipru

  15.10.2018.

  No 7. līdz 11. oktobrim Kiprā, Limasolā, privātajā Pitagora skolā notika Erasmus + projekta Nr: 2017-1-PL01-KA219-038608_5 "Efektīva izglītība, labāka nākotne" otrā mobilitāte, kurāpiedalījās skolēni un koordinatori no piecām partnervalstīm:Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Polijas un Kipras. Latviju šajā projektā parstāv Daugavpils 10.vidusskola, tāpēc Kipras mobilitātē piedalījās 4 skolēni un 2 pedagogi no mūsu skolas. Mobilitātes laikā dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs, kas bija saistītas gan ar partnervalstu iepazīšanu, gan ar projekta tēmai atbilstošu zināšanu papildināšanu. Skolēni aktīvi iesaistījās praktiskos vingrinājumos starptautisko komandu iepazīšanai un saliedēšanai, prezentēja savas valsts karogu, himnu un ģerboni, aktīvi darbojās biznesa angļu valodas meistarklasē un ekonomikas terminu vārdnīcas sastādīšanā. Mūsu uzņēmējdarbības pieredzi papildināja praktisks seminārs par biznesa plāna pienācīgu sagatavošanu un tā prezentēšanas mākslu, aktīva iesaistīšanās atklātā diskusiju kluba nodarbībā, kur runājām par ekonomikas jautājumiem.

 • Pirmsskolu ziņas: Putras diena 2018

  15.10.2018.

  Jau vairākus gadus Latvijā par godu Starptautiskajai Putras dienai AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” kopā ar sadarbības partneriem – Veselības ministriju, Valsts izglītības un satura centru (VISC) un Slimības profilakses un kontroles centru (SPKC) – īsteno projektu „Putras programma” ar izglītojošām un interaktīvām aktivitātēm skolās un sabiedrībā kopumā, lai izglītototu skolēnus un sabiedrību kopumā par graudaugu veselīgumu un putras ēšanas tradīcijām.Daugavpils pilsētas20.pirmsskolas izglītības iestāde saņēma aicinājumu piedalīties šī gada projekta konkursā “Latvijas simtgades Putra”, kuram tika likts uzsvars uz Latvijas simtgadi un jaunu putru ēšanas un pagatavošanas tradīciju dibināšanu.

 • Eiropas Savienība tās jauniešu rokās

  12.10.2018.

  2018.gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāk īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”. Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet arī pilsoniskajā. Projekta moto ir „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsākām savu viedokli par Eiropas Savienības vienotību un attīstību”.

 • Izsludināts jaunais pamatizglītības standarts

  12.10.2018.

  Šā gada 11.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti jaunie noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem. Jaunajā standartā ir daudz jauninājumu gan mācību saturā, gan stundu plānā, gan vērtēšanā, kā arī tas pieļauj skolām lielāku brīvību mācību procesa organizēšanā.