Arhīvs

 • Skolēnu izstāde "Pilsēta bērnu acīm"

  08.05.2019.

  Šajā gadā Mākslas dienu ietvaros Daugavpilī ir jauninājums – pirmo reizi ar saviem darbiem sevi prezentēja Daugavpils izglītības iestāžu 5.–8.klašu skolēni. Daugavpils pilsētas domes izstāžu zālē var apskatīt skolēnu izstādi „Pilsēta bērnu acīm”. Atklāšanas pasākums notika 24.aprīlī. Idejas autore ir māksliniece, skolotāja Una Gura. Savā uzrunā Una Gura vēlēja visiem jaunajiem māksliniekiem neatstāt savus talantus paslēptus atvilktnē, bet nest tos gaismā un attīstīties tālāk.

 • Eiropas dienas priekšvakarā Jorens Dobkevičs iepriecina ar 1.vietu Atklātajā Valsts politikas un tiesību olimpiādē

  08.05.2019.

  Šī gada 27.aprīlī Latvijas Universitātē norisinājās Atklātā Valsts politikas un tiesību olimpiāde vidusskolēniem. Olimpiāde tika realizēta ar mērķi vairot politikas zinātnes, politikas un diplomātijas atpazīstamību jauniešu vidū, veicināt jauniešu izpratni par demokrātiskajiem procesiem valstī un pilsoņa lomu tajos, attīstīt vidusskolēnu zināšanas un iemaņas orientēties informācijas daudzveidībā un analizē tos, kā arī jēgpilni piedalīties politiskajos procesos un izprast šīs līdzdalības nozīmīgumu.

 • Pirmsskolu ziņas: Pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē

  08.05.2019.

  Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem „Pētnieciskā darbība kā līdzeklis patstāvīgai informācijas iegūšanai, izmantojot kompetenču pieejas caurviju prasmes”. Šajā mācību gadā mūsu iestādes pedagogi visās vecuma grupās sāka aprobēt 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” atrunātos pirmsskolas izglītības satura uzdevumus un īstenošanas principus, balstoties arī uz skola2030.lv pieejamajiem materiāliem un kursos gūtajām zināšanām.

 • Pirmsskolu ziņas: Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes dalība “Zaļās jostas” konkursa finālā

  08.05.2019.

  Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde labprāt atsaucās uz “Zaļā josta” aicinājumu piedalīties konkursā “Es sāku ar sevi tīrai Latvijai” , kura organizatori ir “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Modes un Izklaides centru Rīga Plaza, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.

 • Pirmsskolu ziņas: Krāsainas dienas – krāsaini svētki!

  07.05.2019.

  Brīvdienas ir labs laiks baudīt kustību prieku! 5.maijā Daugavpils pilsētas Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes vecāki ar bērniem un pedagogi ar savām ģimenēm piedalījās BIGBANK „Skrien visa Latvija” seriāla Daugavpils posmā. Lai izbaudītu sajūsmu un neaizmirstamos brīžus, mūsu dalībnieki izvēlējās „Krāsu skrējienu”.

 • Daugavpils jaunieši iepazīst amerikāņu daiļliteratūru

  07.05.2019.

  Amerikāņu oriģinālliteratūras un papīra formāta grāmatu popularizēšana, kā arī Daugavpils lasošo jauniešu apvienošana, ir tēmas, kuras katru gadu risina lasīšanas veicināšanas programma vidusskolēniem “Great American Authors” jeb “Dižie amerikāņu autori”. Programmu jau vairākus gadus īsteno Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Daugavpils Krievu vidusskola-licejs. Šajā mācību gadā tajā piedalījās četrdesmit jaunieši no vienpadsmit Daugavpils skolām.

 • Lieldienas Portugālē

  07.05.2019.

  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ projektā “Kāda ir tava identitāte?” ir notikusi vizīte pie projekta partnera - vidusskolas Konstancē, Portugālē. Vizītei izvēlētais laiks nebija nejaušs - Lieldienas ar katoliskā mantojuma krāšņumu un tautas tradīcijām bija laiks, kad svinēt un izprast portugāļu identitāti. To visvairāk izjuta 7 izglītojamās, kas nedēļu dzīvoja ģimenēs, iejutās mazpilsētas ikdienā, piedalījās dažādās aizraujošās nodarbībās un brīvajā laikā tikās arī ar atbraukušajiem somu un beļģu jauniešiem.

 • 15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes tekstila tehnoloģijās un 6.atklātās mājsaimniecības olimpiādes rezultāti

  07.05.2019.

  2019.gada 17.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.klasei tekstila tehnoloģijās un 6.atklātā mājsaimniecības olimpiādes 9.-12.klasei „Mēs – Latvijas nākotnei”. Olimpiādes dienā 6.-9.klašu skolēni, iedvesmojoties no latviešu etnogrāfiskā kultūras mantojuma, radīja oriģinālu piespraudes dizainu, kā arī izveidoja pašu piespraudi. Savukārt mājsaimniecības olimpiādes dalībnieki prezentēja savus pētījumus un demonstrēja pašu izgatavotos dizaina produktus.

 • Pirmsskolu ziņas: Daugavpils pilsētas 20. un 23.pirmsskolas izglītības iestādes īstenoja Latviešu valodas aģentūras sadarbības projektu

  07.05.2019.

  Aprīļa mēnesī notika pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp Daugavpils pilsētas 20. un 23.pirmsskolas izglītības iestādi projekta (Nr.8.3.1.1/16/I/002) „Kompetenču pieeja mācību saturā 6.9.apakšdarbība „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”” ietvaros, kura mērķis ir profesionāli pilnveidoties, daloties pieredzē ar kolēģiem, kopīgi plānojot mācību procesu latviešu valodas apgūšanā bērniem, abpusēji vērojot kolēģu darbu un kopīgi reflektējot par procesu un rezultātu. Pasākumā piedalījās pa 10 pedagogiem un 20 izglītojamajiem no katras iestādes.