Arhīvs

 • Bezmaksas latviešu valodas kursi Daugavpils iedzīvotājiem

  No š.g. 4. februāra Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde organizē latviešu valodas kursus 15 grupām dažādos pilsētas mikrorajonos. Kursi notiks Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils Mākslas un dizaina vidusskolā „Saules skola”, Daugavpils 15.vidusskolā, BJC „Jaunība”, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā.

 • Notiek nākamo pirmklasnieku reģistrācija pilsētas skolās

  1.februārī, kā jau ierasts, Daugavpils pilsētas skolās sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija – vecāki, uzrakstot iesniegumu, pieteica savu bērnu mācībām. Jau līdz 1.februārim skolām bija zināms atveramo klašu skaits un pieļaujamais maksimālais izglītojamo skaits tajās.

 • Cieni sevi un citus internetā!

  5. februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena. Šī gada tēma – Cieni sevi un citus internetā! Gatavojoties Drošāka interneta dienai, vēlamies aicināt skolās skolotājus ar bērniem pārrunāt interneta izmantošanas pamatnoteikumus un atgādināt, cik svarīgi internetā ir cienīt gan sevi, gan citus. Aicinām noskatīties Drošāka interneta dienas video

 • Noslēdzies angļu valodas radošo darbu konkurss „Winter Rhythm”

  25.janvārī Latgales Centrālājā bibliotēkā notika angļu valodas radošo darbu konkursa „Winter Rhythm” noslēguma pasākums. Konkursa mērķis bija radīt skolēnos vēlmi un interesi izteikt savas domas un jūtas, atklāt savas radošās spējas, sasaistīt tās ar apgūtajām zināšanām angļu valodā, kā arī rosināt skolēnus atspoguļot savas jūtas un pārdomas dzejolī.

 • Seminārs pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājiem

  ..Uz visiem kokiem guļ sniegs.

  Un skaņas mīkstas, it kā sniegu apvēlušās, veļas…

  (V.Plūdonis)

  Janvāra ziemas dienā, kad aiz loga valda sniegs, ledus un sals, Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes zālē valdīja smiekli, prieks un pozitīva gaisotne. Iestādē notika MA pasākums pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājiem „Skolotāja loma pozitīvas emocionālās vides veidošanā mūzikas nodarbībās”. Pirmsskolas iestādes mūzikas skolotājas Tatjana Stepanova un Oksana Groza iepazīstināja kolēģus ar savu darba pieredzi.

 • Tiek pasniegtas Latvijas Universitātes Gada balvas

  Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā šodien, 1.februārī, darbinieku sapulcē LU rektors Mārcis Auziņš pasniegs LU Gada balvas „Gada skolotājs” un „Gada skolas direktors”, kas tiek piešķirtas reizi akadēmiskajā gadā kopš 2007.gada.

  Latvijas Universitātes balvas „Gada skolotājs” un „Gada skolas direktors” piešķir pedagogiem un skolu vadītājiem, lai izceltu un atbalstītu Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē. Lai balvu būtu iespējams saņemt pēc iespējas plašākam skolotāju un skolu direktoru lokam visā Latvijā, katru gadu tiek ņemti vērā atšķirīgu centralizēto eksāmenu rezultāti atbilstoši uzņemšanas rezultātiem Latvijas Universitātē.

 • Noslēgusies III atklātā Latgales novada olimpiāde kulturoloģijā

  29.janvārī jau trešo reizi Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika Atklātā Latgales novada olimpiāde kulturoloģijā. Šogad uz Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes organizēto pasākumu pulcējās 31 vidusskolēns no 16 skolām, pārstāvot 8 Latgales un Zemgales novadus. Olimpiādes tēma „Modernisma attīstība tēlotājmākslā Latvijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta pirmajā pusē” skolēniem grūtības nesagādāja, un viņi varēja parādīt savu erudīciju un kultūrfaktu analīzes prasmes, kā arī iejusties mākslas zinātnieku lomā. Visi skolotāji piedalījās darbu vērtēšanā, kā arī diskutēja par kulturoloģijas mācīšanas jautājumiem. Uz olimpiādi bija ieradušies sava priekšmeta entuziasti, tāpēc priecājāmies gan par skolēnu labajiem rezultātiem, gan iespēju satikties un aprunāties.

 • Par DU Zinātnes skolas nodarbību

  Kā jau tika informēts, Daugavpils Universitātē savu darbību uzsāks Zinātnes skola. Šī gada 2.februārī, sestdien, bija paredzēta Zinātnes skolas 1.nodarbība. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas Žannas Kulakovas 29.janvāra rīkojumu Nr.33 par karantīnas pasākumiem, Daugavpils Universitātes Zinātnes skolas pirmā nodarbība 2.februārī nenotiks. Tā tiek plānota 23.februārī.