Arhīvs

 • Daugavpils DARBĪGĀ KOPIENA izdaiļo pilsētu

  09.06.2020.

  Izglītības iniciatīvu centra projekta “Darbīgās kopienas” aktīvisti – ģimenes ar bērniem Daugavpils svētku nedēļā 4. un 5.jūnijā īstenojuši vienu no projekta aktivitātēm - vasaras puķu stādīšanu/puķu dobju ierīkošanu Daugavpils Ķīmiķu mikrorajonā plašai sabiedrībai atklāti pieejamās un redzamās dobēs, lai padarītu mūsu pilsētu vēl skaistāku un iepriecinātu tās iedzīvotājus.

 • Vēl tikai nedēļa, lai piedalītos akcijā “Pasaki paldies Skolotājam!”

  08.06.2020.

  Skolēniem ir sācies vasaras brīvlaiks, bet joprojām atmiņā ir 2019./2020. mācību gada pēdējie divi mācību mēneši – tieši šis laiks ar mums tik neierastu un neparastu mācību procesu. Neskatoties uz to, esam veiksmīgi noslēguši šo mācību gadu, kas ir ikviena nopelns – skolēnu, vecāku, skolas administrācijas un, protams, skolotāju. Tieši tāpēc Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicina gan skolēnus, gan vecākus pakavēties atmiņās un padomāt, kuram skolotājam vai kolēģim vēlētos pateikt PALDIES: paldies par atbalstu, par drošības sajūtu, par uzmundrinājumu, par zināšanu sistematizēšanu utt.

 • Zīmēšanas akcija "Kaijas sveic Daugavpili".

  04.06.2020.

  Atpazīstamākā un populārākā zīme, iebraucot Daugavpilī, ir „Kaija”, kas kļuvusi par savdabīgu Daugavpils simbolu.Projekts "Darbīgās kopienas" aicina bērnus un ģimenes Daugavpils svētku nedēļā līdz 7.jūnijam ar asfalta krītiņiem uz trotuāriem, laukumos, daudzdzīvokļu māju pagalmos, parkos u.c. vietās, kur katra ģimene dzīvo, zīmēt Daugavpils simbolu - kaiju.

 • Informācija par pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai

  04.06.2020.

  Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīlī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Saistošie noteikumi) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs uz 2020.gada 31.maiju tika saņemti un apstrādāti 14588 bērnu, kuri ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un uz 12.03.2020. bija deklarēti Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vecāku iesniegumi par pašvaldības atbalsta saņemšanu bērna ēdināšanai.

 • Skolu ziņa: Daugavpils Valsts ģimnāzija pasniedz Gada balvas

  02.06.2020.

  29.maijā Daugavpils Valsts ģimnāzijā norisinājās mācību gada noslēguma pasākums “Gada balva 2020”. Lai arī fiziski attālināti, tomēr visi kopā. Novērtējot mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumus, mērķtiecību, radošumu, zināšanas, izaugsmi, šogad tika pasniegtas balvas 22 nominācijās. Direktore Oksana Petaško, uzrunājot ģimnāzijas saimi, norādīja: “Attālināti vadītais un veiktais darbs nav traucējis mums kopā augt, pilnveidoties un mainīties uz augšu! Iespējams, šis laiks katram no mums ir devis iespēju labāk izprast sevi un apkārtējos, apzināties patiesās vērtības un prioritātes. Bet šodiena ir īpaša diena, jo mācību gads ģimnāzijā nav iedomājams bez noslēguma pasākuma – Gada balvas! Par labo un skaisto, izaugsmi, panākumiem un sasniegumiem ir jārunā! Prieks, lepnums un gandarījums par gada laikā paveikto!“