“Barikādēm-30”- izglītības iestāžu labās prakses apkopošana

20.10.2020.

Valsts izglītības satura centrs aicina pedagogus 2020.gada rudenī apkopot savu līdzšinējo pieredzi 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā un veidot prezentācijas labās prakses piemēriem (tematiskas mācību stundas, ārpusstundu norises klases/grupas/skolas/vietējās kopienas ietvaros, skolēnu sadarbība atceres dienu organizēšana, sadarbība ar skolēniem un viņu vecākiem, pētnieciskie un radošie darbi, projekti, ekskursijas, tikšanās u.c.).

Sīkāka informācija nolikumā.