2019./2020.mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbi

02.09.2019.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.777 “Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” nosaka 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Tā kā 1.septembris jeb Zinību diena šogad iekrīt svētdienā, minētie noteikumi paredz, ka mācību gads sākas 2019.gada 2.septembrī.

Mācību gadu veido divi semestri. Atbilstoši iepriekš minētajiem MK noteikumiem pirmais semestris ilgst no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 20.decembrim, 2019.gada 23.decembrī sākoties skolēnu ziemas brīvdienām, kas ilgst līdz 2020.gada 3.janvārim. Savukārt otrā semestra ilgums atšķiras 1.–8., 10.–11., 9. un 12.klases izglītojamiem 2019./2020.mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiku dēļ. Semestra garums var atšķirties arī tādēļ, ka izglītības iestāde var patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamiem.

Valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, nosaka MK noteikumi Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”. Saskaņā ar tiem valsts pārbaudes darbi jākārto:
•    3. klases izglītojamiem;
•    6. klases izglītojamiem;
•    par vispārējās pamatizglītības ieguvi – 9.klases izglītojamiem;
•    par vispārējās vidējās izglītības ieguvi – 12.klases izglītojamiem.

Infografika:

 

Izmantots materiāls no https://lvportals.lv