Ārlietu ministrijas izstādes “Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100” atklāšana Daugavpils Universitātē

18.09.2020.

2020.gada 24.septembrī plkst.13.00 Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, tiks atklāta ceļojošā izstāde “Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100”, kuru Ārlietu ministrija pirmo reizi ir izveidojusi ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas ārlietu dienesta darbību un sasniegto 100 gados. Izstāde būs apskatāma līdz novembrim. Aicināts ikviens interesents, īpaši skolēni.

Vērtējot katra vēstures posma svarīgākos notikumus un personības, izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar ārlietu dienesta devumu valsts izveidošanā, pastāvēšanā un Latvijas kā pilntiesīgas suverēnas valsts iekļaušanos starptautiskajā sistēmā.

Izstāde saturiski veidota piecos tematiskajos blokos:
    - Latvijas valsts nodibināšana un pirmie pastāvēšanas gadi līdz atzīšanai de iure (1919–1921),
    - Latvijas pirmais neatkarības laiks (1921–1940),
    - Latvija padomju un nacistu okupācijas varas gados (1940–1990),
    - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas pasludināšana un pārejas periods līdz pilnīgai neatkarības atgūšanai (1990–1991),
    - Latvijas otrais neatkarības laiks (1991–2019).

Ceļojošā izstāde veidota, izmantojot dažādas ekspozīcijas tehnoloģijas – instalāciju, multimediju programmu, kā arī oriģinālos priekšmetus vitrīnās. Tā sniedz ieskatu diplomātu darba ikdienā un īpašos notikumos ārpolitiskajā darbībā.

Lielākā daļa dokumentu, fotogrāfiju un priekšmetu tiek eksponēti pirmo reizi. Izstādē izmantoti Ārlietu ministrijas arhīva, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja dokumenti.

Izstādes atklāšanā un tai sekojošā diskusijā piedalīsies vēstnieks Alberts Sarkanis, Latvijas vēstures institūta un Austrumeiropas politikas pētījumu centra vadošais pētnieks Ainārs Lerhis, un diplomāts, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamenta pārstāvis Jans Kevišs-Petuško, iepazīstinot ar būtiskāko Latvijas ārlietu vēsturē, diplomātisko attiecību nozīmi tagad un nākotnē.

Tikšanās mērķis ir veicināt sabiedrības zināšanas par diplomātiju, ārpolitiku un ārlietu dienesta darbību, kā arī sniegt ieskatu karjeras iespējās, tādēļ uz tikšanos īpaši aicināti skolēni.

Ārlietu ministrijas ceļojošā izstāde “Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100” ir daļa no Latvijas ārlietu dienesta simtgades svētku programmas. Izstāde pa Latviju ceļos līdz 2021.gada 26.janvārim, kad apritēs 100 gadu, kopš tika panākta Latvijas Republikas starptautiski tiesiskā (de iure) atzīšana.

Informācijai
Latvijas ārlietu dienests ir vienīgā Latvijas Republikas institūcija, kas bez pārtraukuma darbojusies kopš valsts dibināšanas. Latvijas diplomāti vienmēr ir strādājuši Latvijas valsts un tautas interesēs. Ārlietu dienests nodrošina Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un drošas valsts attīstību.
Šobrīd Latvijai ir 48 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības visā pasaulē: 37 vēstniecības, 7 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti, 1 konsulārās nodaļas kanceleja.
 
Ārlietu dienestā Rīgā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs valsts un valstspiederīgo intereses pārstāv vairāk nekā 800 darbinieku.