Daloties mēs iegūstam vairāk!

27.10.2020.

Ceturtdien, 22.oktobrī, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Rita Ostapko aicināja Daugavpils pilsētas skolu mājturības un tehnoloģiju skolotājus uz meistarklasi “Aušanas pamati dizainā un tehnoloģijās”. Nodarbības laikā pedagogi noauda garensvītrainas audenes grāmatzīmi, ievērojot valsts karoga krāsu proporcijas.

Metodiskās nodarbības otrajā daļā visi dalībnieki ne tikai dalījās ar saviem labās prakses piemēriem par mācību procesa plānošanu un organizēšanu 4., 7. un 10.klasēs, bet arī sniedza savus vērojumus un ieteikumus par tēmas norisi, kā arī skolotāji, jau sākot tematu, piedāvā divus iespējamos apguves scenārijus tiešsaistē vai attālināti.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāji plāno interesantas uz lietpratību balstītas stundas, bet, darbojoties kopā, tiek pilnveidotas kompetences jauna mācību satura plānošanā un īstenošanā, gūtas pozitīvas emocijas un iespaidi, idejas un iedvesma turpmākajam darbam un sadarbībai ar kolēģiem.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Vienības pamatskolas
dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Rita Ostapko