Daugavpilī notiek izlaušanās spēle “Valsts. Balsts. Salds.”

07.11.2019.

2019.gadā Eiropas Kustība Latvijā, pateicoties Kultūras Ministrijas atbalstam,  ir uzsākusi projekta “Eiropas pēdas Latvijā 2019/2020″ realizāciju. Projektā tiek īstenotas aktivitātes, kas veicina skolu jauniešu savstarpējo sadarbību, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot dalībniekiem zināšanas un izpratni par valsti un demokrātiju darbībā un īstenojot demokrātisko līdzdalību veicinošas aktivitātes visos Latvijas reģionos. Projekta aktivitātes ir vērstas uz eiropeisko vērtību apzināšanu un kopšanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.
Projekta ietvaros izlaušanās spēle “Valsts. Balsts. Salds.” notika arī Daugavpils Kultūras pilī šī gada 5.novembrī. Tās laikā jaunieši interaktīvā veidā iepazina Latvijas valsts pārvaldi, sabiedrību, diskutēja par vērtībām un jēgpilni pavadīja laiku, iepazīstot viens otru un sadarbojoties. Spēli izspēlēja un aktīvi mācījās jaunieši no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 3., 9., 12., 17.vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas.
“Četras stundas paskrēja nemanot…”, “…mēs iepazināmies ar vienaudžiem no citām skolām”, “avatāri bija smieklīgi…”, “Latvijas mājas celtniecībā bija ļoti jāsadarbojas”, “Paldies organizatoriem: Lienei Valdmanei un Andrim Gobiņam”, teica skolēni pēc pasākuma. Šis bija skaists sākums pilsoniskuma nedēļas pasākumiem Daugavpils skolās.
Lai mums visiem skaists, izzinošs un patriotisma caurstrāvots valsts dzimšanas dienas mēnesis!

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12.vidusskolas skolotāja,
DPIP izglītības metodiķe
Signita Gabrāne