Daugavpils 16.vidusskola ieguva eTwinning skolas statusu

17.04.2018.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. eTwinning tika uzsākts 2005.gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā. No 2014.gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+.
eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komanda, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Pēc rūpīgas atlases šādu statusu saņems 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes. Starp tām ir Daugavpils 16.vidusskola.
Mūsu mācību iestādē tika izstrādāti veiksmīgi starptautiskie eTwinning projekti. Šo projektu dibinātāji un autori – direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Svetlana Rudjko, kā arī sadarbība ar angļu valodas skolotājām Nadeždu Dzalbi un Žannu Špoģi. Šogad skola īsteno šādus projektus: “Brīnumainā četrstūru pasaule” (The magic world of quadrangles) (autore Regīna Urbanoviča), “Pozitīvās Uzvedības Atbalsts” ( “APU – Challenge!’’) (autore Svetlana Rudjko), “Manas valsts simtgade” (projekts veltīts Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas neatkarības simtgadei) (autore Valentīna Lipkoviča).
Mūsu mācību iestādes eTwinning komandas darbs ir atzīmēts Eiropā. Daugavpils 16.vidusskola ieguva eTwinning skolas statusu! Apsveicam eTwinning dalībniekus – skolēnus un skolotājus, kā arī skolas vadības komandu!