Daugavpils 3.vidusskolas darba izvērtēšana Erasmus+ projekta FLIP & MOVIE ietvaros

13.06.2017.

Maija nogalē Itālijas pilsētā Peskārā notika divgadīgā projekta „Lai top stāsts” noslēguma konference. Dalībnieki no Latvijas, Horvātijas, Spānijas, Slovākijas apmeklēja divus vērienīgus pasākumus: Starptautisko semināru „Building up Readersin Europe: Flip Stories and Share Movies” un noslēguma konferenci pilsētas teātrī, kuru vadīja koordinatori no Itālijas.
2017.gada 7.jūnijā arī Daugavpils 3.vidusskolā notika pieredzes apmaiņas metodiskais seminārs „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana angļu valodas stundās.” Vienkopus pulcējās vairāk nekā 60 angļu valodas skolotāju no Latgales reģiona, lai teorētiski un praktiski pilnveidotu savas darba prasmes un iemaņas.
Semināru atklāja skolas direktors Vitālijs Azarevičs. Seminārā viesojās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode. Projekta koordinatore Alīna Jeremenko iepazīstināja klātesošos ar projekta darba mērķiem un uzdevumiem. Projekta dalībnieki prezentēja divus intelektuālus produktus: Metodisko materiālu izlasi „Be Happy 2 Read&Write” un atraktīvu datorspēli „Storyinventor”, kas balstīta uz projekta dalībvalstu nacionālajām pasakām.
Izstrādātie metodiskie materiāli veicina interesi par grāmatu lasīšanu un attīsta radošas rakstības iemaņas. Semināra ietvaros tika demonstrētas dažādas skolēna un skolotāja sadarbības metodes, kas balstās uz radošu pieeju tehnoloģiju izmantošanā. Īpašu ievērību izpelnījās videostundas, kas atklāja 21.gadsimta inovatīvas darba metodes. Semināra dalībnieki augstu novērtēja projekta darbu.
Jaunu ideju iedvesmoti, projekta dalībnieki ir gatavi arī turpmāk sadarboties, jo katrs projekta dalībnieks ir kreatīva personība, kurš ieguldījis radošumu un profesionalitāti šajā lietderīgajā darbā.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Lai top stāsts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
skolotājas
Ilona Derjugina,
Irena Rožko,
Jeļena Kasecka,
Marina Fekļistova