Daugavpils awardieši saņem sudraba apbalvojumu

02.12.2019.

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma „Award” ir iespēja ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem līdzsvarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu. Programmas „Award” koncepcija paredz, ka jaunietis izvirza sev konkrētus jomu mērķus un izstrādā individuālu programmu, lai šos mērķus sasniegtu. Jaunietim, viņa pašizaugsmes ceļā, palīdz īpaši apmācīts un sertificēts „Award”  vadītājs. Veiksmīgi izpildījis uzdevumus, ko paredz paša izstrādātā programma, jaunietis saņem attiecīgā līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu.
2019.gada 29.novembrī Rīgas VEF Kultūras pilī notika Edinburgas hercoga apbalvošanas ceremonija. Šogad apbalvošanas pasākumā, ko jau trīspadsmito reizi organizē Valsts izglītības satura centrs, tika godināti 103 Latvijā dzīvojošie jaunieši. Šie jaunieši, sasniedzot individuālu mērķus četrās jomās – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums –, pilnībā pabeidza pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta līmeņa „Award” programmas un tādējādi sasniedza individuālos mērķus.
Sudraba līmeņa apbalvojuma saņēmēju vidū ir „Award” programmas dalībnieki no Daugavpils Award vienības. Tie ir: Artis Bļinovs, Barbara Bērziņa, Sabina Gerasimova, Viktorija Pavlova, Haralds Soms, Valters Soms (Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamie), Līga Stašanova (PIKC „Daugavpils tehnikums” izglītojamā), Līvija Kalinka (Bebrenes vidusskolas izglītojamā) Viktorija Plisko (Daugavils 3.vidusskolas izglītojamā).
 Pēc svinīgās ceremonijas VEF Kultūras pils Spoguļzālē varēja apskatīt foto izstādi „Award dalībnieku stāstu fragmenti”
Šī  gada stāsts ir pilns ar notikumiem Daugavpils Award vienības dalībniekiem. Awardieši darbojās fiziskās sagatavotības jomā, kur katrs attīstīja savu individuālo prasmi (skriešana, rīta vingrošana u.c.), bet pilsētas maratonā piedalījās visi. Piedzīvojuma ceļojumā devāmies pie Geranimovas ezera, kur pavadījām 3 dienas un divas naktis. Pēc dalībnieku atsauksmēm īpaši interesantas bija meistardarbnīcas, kuras veicināja prasmi veikt floras un faunas pētīšanu.
 Iespaidu ir daudz! Award vienība pateicas visiem jomu treneriem par milzīgu ieguldījumu jauniešu pašizauksmē. Paldies arī vecākiem un skolotājiem, kuri atbalstīja un palīdzēja īstenot piedzīvojuma ceļojumu.
 Varbūt uzdrošināsimies pretendēt arī uz ”zeltu” .

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Award vienības vadītāja Ilona Kokina (Daugavpils 11.pamatskola)