Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizē iedzīvotājiem bezmaksas latviešu valodas kursus

02.09.2020.

Daugavpils pilsētas dome ir piešķīrusi finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Prioritāte ir tiem iedzīvotājiem, kuri pirms tam nav apmeklējuši bezmaksas kursus, kuriem latviešu valodas kursi nepieciešami LR pilsonības iegūšanai, valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai vai paaugstināšanai.

Jāņem vērā, ka kursos var pieteikties 360 iedzīvotāji, kuriem tiks organizētas mācības 18 grupās, katrā – 20 cilvēki. Nodarbību norise ir ieplānota divas reizes nedēļā, pēc darba, viena grupa (vidējais līmenis) dienas grupa no plkst.11.00-13.00. Nodarbības ieplānotas no septembra beigām līdz 2020.gada decembrim, grupām ar dažādiem valsts valodas zināšanu līmeņiem (zems, vidējs, augsts) un vairākos pilsētas mikrorajonos. Programma paredzēta 100 stundām.
Kursiem atkārtoti jāpiesakās arī tiem, kuri pavasarī uzsāka mācības, bet pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas (saistībā ar Covid 19 ) mācības pārtrauca.

Pieteikties kursiem var 3. un 4.septembrī un no 7.-11.septembrim personīgi Saules ielā 7, 24.kabinetā vai zvanot pa tālruni 65407437 vai 29252443 (Ilze Onzule).

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas
izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā
Ilze Onzule  
65407437; 29252443
ilze.onzule@inbox.lv