Daugavpils Tirzdniecības profesionālā vidusskola piedālās Erasmus+ partnerības projektā “vetDIET” ("Diētiskais uzturs profesionālajā izglītībā")

30.09.2020.

Daugavpils Tirzdniecības profesionālā vidusskola piedālās Erasmus+ partnerības projektā “vetDIET” ("Diētiskais uzturs profesionālajā izglītībā"), kura ideja ir saistīta ar jaunākajām veselīga dzīvesveida tendencēm un cilvēku vēlmēm, kā arī ar uztura un mūsdienu pārtikas jauninājumiem Polijā, Lietuvā un Latvijā. Piemēram, Varšavā iedzīvotāji pasūta piecu maltīšu kastīti ar piegādi uz mājām, Viļņā kļūst populāra seno laiku recepšu atjaunošana.

2020.gada 5.jūnijā notika starptautiskā projekta tiešsaistes sanāksme.

2021.gada maijā ir ieplānota 5 dienu apmācību programma restorānos Viļņā, Lietuvā.

Latvijas darba grupas dalībnieki apkopo datus noslēguma atskaites izveidošanai ar diagrammām, ilustrācijām, tabulām par veselīga uztura galvenajiem principiem un uztura tendencēm.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 30.oktobrim.

Projekta mājaslapa: https://perfect-project.eu/en/erasmus-projects/vetdiet/

Aktivitāte saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora ietvaros.
Par publikācijas saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Informāciju sagatavoja:
Valentīna Garkule
(Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola)
dts@apollo.lv
www.dtskola.lv