Eiropas dienas pasākumi Daugavpils Vienības pamatskolā

16.05.2018.

Eiropas diena Daugavpils Vienības pamatskolā bija darbīga un skaļa. Rīts sākās ar radio raidījumu par Eiropas Savienību, ko vadīja 6.klases skolēni. Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni aktīvi darbojās tematiskajās sociālo zinību un ģeogrāfijas stundās par Eiropas Savienības vēsturi, dalībvalstīm, valstu simboliem, dabu u.c. jautājumiem. Uz skolas ekrāna un stendiem varēja iepazīties un darboties ar saistošiem uzskates līdzekļiem “ES vitamīni” un prezentāciju par ES vēsturi, ES vērtībām, paplašināšanās gaitu, eirozonas izveidi, Latvijas dalību ES, jauniešu iespējām ES, lēmumu pieņemšanas kārtību ES u.c. nozīmīgām tēmām.
“Eiropas eksāmens” norisinājās tiešsaistē www.esmaja.lv 9.maijā un tajā piedalījās arī Vienības pamatskolas 5.-9.klašu skolēni. „Eiropas eksāmenā” tika ietverti dažādu jomu jautājumi, kuros skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas par ES vēsturi un attīstību, Latvijas dalību ES, eiro, svētku dienām u.c. Katrs skolēns elektroniski saņēma Eiropas Komisijas pateicības rakstu par aktīvu pilsonisko līdzdalību. Patiesi lepojamies ar 6.b. klases skolnieka Jāņa Drelinga augsto sasniegumu – Eiropas eksāmenā 1.vieta valsts mērogā – apsveicam!!!
Sākumskolas skolēniem visas dienas garumā tika piedāvātas aktivitātes par ES simboliku. Šī aktivitāte raisīja patiesu prieku un interesi, kā arī nostiprināja zināšanas. Mūsu skolas komanda – Jānis Drelings, Anna Irbe, Loreta Šembela, Rita Brauna un Karīna Maļinovska devās uz J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzijas organizēto pilsētas Eirospēli un ieguva godalgoto 3.vietu.
Skolēni ar interesi piedalījās visos Eiropas dienai veltītajos pasākumos.

Fotoieskats pasākumos Eiropas diena Vienības pamatskolā.pdf

Informāciju sagatavoja:
DaugavpilsVienības pamatskolas
sociālo zinību skolotāja
Inga Sokolova