Erasmus+ projekta partneri viesojās “Ābelītē”

19.02.2016.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2015.gada veiksmīgi īsteno Erasmus+ KA2 starptautisko skolu partnerības projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā”. Projekta mērķis ir veicināt eiropeiskumu izglītībā, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm. Projektā iesaistītas 5 valstis – Latvija, Francija, Kipra, Bulgārija un Turcija.
Š.g. 7. – 13.februārī projekta partneri viesojās Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē. Notika pamatīgi sagatavošanās darbi, iestādes komanda citīgi darbojās, visi ieplānotie pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Partneru pateicības vārdi par lielisku pasākumu plānošanu, organizēšanu un norisi skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet tika saņemti arī rakstiski.
Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Latvijas kultūru, valodu, gūt priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un konkrētajā pirmsskolas iestādē. Viesi apmeklēja rotaļnodarbības, kurās viņus pozitīvi pārsteidza mūsu audzēkņu zināšanas, disciplinētība un rotaļnodarbību norise kopumā. Paldies skolotājiem, kuri uzdrošinājās un vadīja atklātās rotaļnodarbības!
9.februārī visi projekta dalībnieki piedalījās seminārā “Biodejas”, ko organizējām sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) psiholoģi Lindu Vingri.
Projekta koordinatoru sanāksmē tika pārrunāti padarītie darbi, noteikti uzdevumi nākamajam periodam. Protams, bez nopietnām nodarbībām un lekcijām apskatījām Daugavpili, apmeklējām Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Marko Rotko mākslas centru, Daugavpils Māla mākslas centru, kā arī bijām zinātkāres centrā “Zīli brīnumi” un “Latgales Zoodārzā”, jo visiem tā bija pirmā viesošanās Daugavpilī.
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Jānim Dukšinskim un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Inesei Andiņai par projekta partneru pieņemšanu Domē, kā arī DPIP ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei par palīdzību projekta īstenošanā!
Darbs projektā turpinās. Esam priecīgi paziņot, ka nākamā projekta “pietura” ir Kipra. Gribētos novēlēt visai projekta komandai izturību un aktīvu darbošanos projektā!

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes “Erasmus+”KA2 stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projektu „Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
11.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece un
projekta koordinatore
Nataļja Kozireva
t.65474792