Erasmus+ projekta vizīte Itālijā

20.05.2016.

Š.g.. 8.-15.maijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) komanda viesojās Itālijā, Kasertā, A.Manzoni Valsts licejā (Caserta, Liceo Statale A.Manzoni di Caserta), kur notika projekta "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības institūcijām" ("Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions" nr.2015-1-SK01-KA201-008937) vadības grupas tikšanās un apmācības skolotājiem. Daugavpilī tiek realizēta mācību programma ISVA - Integrēta satura un valodas apguve (CLIL – Content and Language Integrated Learning), tādēļ DPIP īsteno projektu un atbalsta pedagogu pilnveidi šajā jomā. Šoreiz pašvaldību pārstāvēja arī divas skolotājas: no Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils 13.vidusskolas.
A.Manzoni Valsts licejā Kasertā projekta viesi pirmajā dienā tika sagaidīti ar starptautisku konferenci par projektu darbu, kurā uzrunu teica iestādes direktore, Itālijas puses projekta kontaktpersona Emma Abate, kas vienlaicīgi ir ISVA metodoloģe. Uzstājās arī ārvalstu skolēni, kas licejā mācās kā dažādu apmaiņas programmu dalībnieki.
Par ISVA metodikas jaunumiem un dažādām profesionālām niansēm stāstīja ISVA speciāliste no Slovākijas Silvija Pokrivačakova (Silvia Pokrivačākovā). Starptautiskās apmācībās bija iespēja vērot Itālijas kolēģu darbu ISVA īstenošanā, kad skolotājs pasniedz savu priekšmetu svešvalodā. Mums bija iespēja apmeklēt vēstures stundu franču valodā, mākslas vēsturi un sociālās zinības angliski. Skolās visā pasaulē konstatēts, ka, lai veiksmīgi apgūtu svešvalodu, ar valodas stundām vien nepietiek, valoda jālieto arī papildus. Tā radusies ideja par mācību priekšmetu apguvi svešvalodā, un ieguvēji ir ne tikai jaunieši, bet arī skolotāji, kas apgūst svešvalodu un pilnveido savas prasmes. Latvijas ISVA modelī stundā pārī strādā 2 skolotāji: priekšmeta skolotājs, kas apgūst un pielieto svešvalodu, un svešvalodas skolotājs. Itālijā novērojām viena skolotāja darbu, pilnībā pasniedzot priekšmetu svešvalodā. Bija patīkami vērot, ka jaunieši ir ieinteresēti un aktīvi diskutē, izmantojot savas svešvalodu zināšanas. A.Manzoni Valsts licejā ir vairākas izglītības programmas, t.sk. arī klasisko zinību apguves programmas, kurās tiek apgūta grieķu un latīņu valoda. Jaunieši ir motivēti un profesionāli orientēti, jo zina, kas jāmācās savas nākotnes profesijas apgūšanai. Jaunieši stundās lietoja svešvalodas, bija savstarpēji izpalīdzīgi, ieinteresēti iztaujāja viesus. Skolā strādā un mācās vairāki ārvalstu pedagogi un studenti, ar kuriem bija iespēja iepazīties gan konferencē, gan ikdienas darbā. Patīkams pārsteigums bija iespēja satikt meiteni, kas pati mūs uzmeklēja, jo vēlējās parunāties krievu valodā. Liceja pēdējās klases audzēkne, kas iestājusies kriminoloģijas studijās Lielbritānijā, krievu valodu apguvusi, internetā komunicējot ar Ukrainā dzīvojošo vecmāmiņu. Globālās pasaules sajūta bija ik uz soļa, bija iespēja vērot, ka skolotāji Eiropā izmanto ļoti līdzīgu metodisku pieeju. Protams, ir nacionālās atšķirības, mācību darba organizācijas īpatnības, citāda pieeja darba vides plānošanai. A.Manzoni Valsts licejā ar 2200 skolēniem nav ēdnīcas, un tas ir faktors, kādēļ stundas notiek nepilnu dienu, kā arī dažām klasēm mācības notiek pat sestdienās. Skolēni vai nu uzsilda līdzpaņemto ēdienu vai iegādājās, mūsuprāt, neveselīgo pārtiku pašapkalpošanās automātos.
Paralēli apmācībām notika arī projekta koordinatoru tikšanās un projekta aktivitāšu plānošana, tuvākā tikšanās plānota š.g. oktobrī Zviedrijā. Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt Pompeju pilsētas drupas, izrakumu vietu Vezuva vulkāna pakājē, Neapoles vecpilsētu un Kasertas Neapoles pils kompleksu, kas visi ir UNESCO kultūras mantojumu sarakstā.

Uzziņai par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes īstenoto projektu un ISVA:
Erasmus+ sadarbības projekta koordinatori – Slovākijas, Filozofa Konstantīna Universitāti Nitrā sadarbībā ar Trnavas augstskolu, projekta partneri – J.Basanavičus proģimnāziju Viļņā, Lietuvā un Alstromeras vidusskolu Zviedrijā (The Alstromer Upper Secondary School). Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, kas ir šī projekta partneris Latvijā, atbalsta ISVA mācību programmu Daugavpilī.
Projekta gaitā darbību uzsācis portāls www.educlil.eu, kur pakāpeniski tiek izvietota informācija par ISVA metodiskajiem jaunumiem, stundu plāni un idejas darbam.
Svešvalodu, parasti – angļu valodas – apguve integrēti citos mācību priekšmetos ir plaši izplatīta Daugavpils skolās. Integrēta satura un valodas mācīšana ir aktuāla tēma Eiropā un ir efektīva un praksē pierādījusi savu nozīmību. Parasti ISVA Daugavpils pašvaldībā notiek stundās, kuras vada 2 pedagogi: priekšmeta un svešvalodas skolotājs; pasniegšana ļauj kvalitatīvi apgūt svešvalodu arī priekšmeta skolotājam un atraisīt svešvalodu lietojumu skolēniem dažādos priekšmetos. ISVA pamatprincips ir tieši rosināt skolēnus sākt runāt svešvalodā kopā ar skolotāju, nedomājot par kļūdām, izrunu, ko parasti izlabo svešvalodas stundās. Sākotnēji, 2005.gadā ISVA Daugavpilī aizsākās kā kopīgs projekts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Britu padomi. Pēc tā beigām Daugavpils pilsētas pašvaldība turpina atbalstīt tās skolas un pedagogus, kas strādā pēc šīs metodikas. Tādējādi Daugavpilī šo vērtīgu pieredzi tika izlemts izmantot, lai iesaistītos starptautiskā projektā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības institūcijām” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102,
evelina.balode@ip.daugavpils.lv