Informācija: Fizikas 70.olimpiādes 2.posma norise Daugavpils pilsētā

14.01.2020.

Fizikas 70.olimpiādes 2.posms (novadu) notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2020.gada 17.janvārī, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni.

Olimpiādes ilgums 180 minūtes. Olimpiādes sākums plkst.10.00. Reģistrācija no plkst.9.30.
 
Rīcības komisijas sastāvs: http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Olimpiades/200113_Fiz_ol_Ricibas_komisija.pdf

Olimpiādes dalībnieku sadalījums pa skolām un telpām: http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Olimpiades/200113_Fizikas_70_ol_2posms_dalibnieku_sadalijums_2020_17_01doc.pdf