Informācija par pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai

04.06.2020.

Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīlī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Saistošie noteikumi) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs uz 2020.gada 31.maiju tika saņemti un apstrādāti  14588 bērnu, kuri ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un uz 12.03.2020. bija deklarēti Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vecāku iesniegumi par pašvaldības atbalsta saņemšanu bērna ēdināšanai.

No Pārvaldē saņemtajiem un izskatītajiem iesniegumiem laika posmā no 7.aprīļa līdz 31.maijam, kas atzīti par Saistošajiem noteikumiem Nr.13 atbilstošiem, saņemti 14588 iesniegumi (vienreizējam atbalstam par diviem mēnešiem – aprīlis, maijs), t.sk., no pirmsskolas bērnu (0-6/7 gadi) vecākiem 5487 iesniegumi, bet no skolas vecuma bērnu (6/7-19 gadi) vecākiem, kuru bērni apmeklē Daugavpils pilsētas izglītības iestādi/citu Latvijas pašvaldību skolas/profesionālo izglītības iestādi, 9101 iesniegumi.

Kopā uz 31.maiju atbalsts ir pieprasīts 5487 pirmsskolas vecuma bērniem (4458 naudas pārskaitījumi 40 EUR vienam bērnam; 1029 Maxima produktu kartes 40 EUR vērtībā vienam bērnam), savukārt atbalsts ir pieprasīts 9101 skolas vecuma bērniem (7537 naudas pārskaitījumi 60 EUR vienam bērnam; 1564 Maxima produktu kartes 60 EUR vērtībā vienam bērnam). Pavisam uz 31.maiju ir saņemti iesniegumi par atbalsta piešķiršanu uz summu 765540 EUR, t.sk., 630540 naudas pārskaitījumi, 135000 Maxima produktu kartes.

Vēršam  uzmanību, ka iesniegumu skaits, ko esam apstrādājuši, ir krietni lielāks, bet daļa vecāku ir saņēmusi atteikumus. Visbiežākie atteikumu iemesli bija šādi: bērns nav deklarēts Daugavpilī; bērns ir deklarēts Daugavpilī pēc 12.03.2020; bērns nemācās iesniegumā norādītajā profesionālajā izglītības iestādē; jaunietis mācās augstākās izglītības iestādē; bērna vecums pārsniedz 19 gadus; bērns dzimis pēc 12.03.2020.

Detalizāta informācija bija atrodama arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv  >>>

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde