[IZ]AUGAM: NO KANONA, AR KANONU, PĀRI KANONAM

28.09.2020.

Sākusies pieteikšanās Latvijas kultūras kanona konkursam!

Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12.klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni līdz 13.novembrim tiek aicināti pieteikties devītajam Latvijas Kultūras kanona konkursam “Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei”. Konkursa ietvaros jaunieši pievērsīsies augšanas ideju daudzveidīgajām izpausmēm Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu refleksijai par Kultūras kanonu vērtību radītās pieredzes nozīmi viņu dzīvēs un izaugsmē.

!!! Šī gada konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas” jaunā satura ieviešanai.

PIETEIKTIES KONKURSAM

Ķermeņa augšana, prāta un gara izaugsme ir sajūtas un pieredze, kas pavada ikvienu vidusskolēnu. Augšanai ir savi mērogi un cikli cilvēku un valstu dzīvēs. Augot ir vēlme saglabāt drošību, stabilitāti, nemainību, vienlaikus apstrīdēt kanonus un standartus. Tiek sagaidīts, ka konkursa ietvaros skolēni pētīs un pārdomās augšanas un izaugsmes tēmu kultūras kanona vērtībās, veidojot videostāstus par kultūras kanona vērtību saikni ar viņu personisko, individuālo izaugsmi, kā arī apkārtējā sabiedrībā, valstī un visā pasaulē notiekošajām pārmaiņām. Videostāsti būs jauniešu veltījums Latvijas valsts simtgades svinību noslēdzošajam piektajam gadam – 2021.gadam –, kura moto ir “Augšana”.
 
VAIRĀK PAR KONKURSU

KONKURSA NOLIKUMS