Izsludināts jaunais pamatizglītības standarts

12.10.2018.

Šā gada 11.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti jaunie noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem. Jaunajā standartā ir daudz jauninājumu gan mācību saturā, gan stundu plānā, gan vērtēšanā, kā arī tas pieļauj skolām lielāku brīvību mācību procesa organizēšanā.
Divu nedēļu laikā interesenti aicināti sniegt savus priekšlikumus un komentārus normatīvā akta pilnveidei. Noteikumu projekts pieejams IZM mājaslapā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40464178 un http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3165-jaunais-pamatizglitibas-standarts-veicinas-saskanotu-un-pectecigu-zinasanu-un-prasmju-apguvi
Komentārus un priekšlikumus par noteikumu projektu interesenti aicināti sūtīt uz e-pastu ineta.upeniece@visc.gov.lv līdz 25.oktobrim.
Jaunā mācību satura ieviešana skolā sāksies 2020.gada 1.septembrī 1., 4. un 7.klasēs.

Informāciju sagatavoja:
Silvija Mickeviča,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
t.65423139