Jau nedēļu notiek nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

08.02.2021.

No š.g. 1. februāra pilsētas skolās sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija. 2021./2022. mācību gadā mācības 1. klasē uzsāks 2014. gadā dzimušie bērni, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

Piesakot bērnu skolai, vecāki izmantoja arī piedāvātās priekšrocības (bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas; izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni; izglītojamie ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem; attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie) – 352 pieteikumi. Šīs priekšrocības var vēl izmantot līdz 15. februārim.

Priecē fakts, ka, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, daļa vecāku, piesakot savu bērnu 1. klasē, izmantoja elektroniskās reģistrācijas iespējas. Pavisam elektroniski saņemti 248 vecāku pieteikumi, bet klātienē – 558 pieteikumi.

Līdz 17. martam izglītības iestādes vecākiem rakstiski paziņos par bērna uzņemšanu iestādē vai par atteikumu uzņemt. Ja izvēlētajā izglītības iestādē saņemts atteikums par bērna uzņemšanu 1.klasē, vecāki var vērsties jebkurā citā skolā vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Pārvaldē varēs saņemt precīzu informāciju par skolām, kurās ir brīvas vietas 1.klasē, kā arī citas nepieciešamās konsultācijas.

Uz 8. februāri pilnībā nokomplektētas jau 4 pilsētas skolas (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola).

Pirmklasnieku reģistrācija ilgs līdz š.g. 26. februārim, plkst. 17.00, lai gan bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 31. augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt ap 1199 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

Atgādinām, ka, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām vecākus (aizbildņus) iesniegt dokumentus (iesniegums, bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments) ATTĀLINĀTI, PARAKSTOT TOS AR DROŠU E-PARAKSTU un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu! Ja vecāki (aizbildņi) tomēr izlemj iesniegumu iesniegt klātienē, tad lūgums vispirms sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, kāda būs dokumentu pieņemšanas kārtība klātienē (PIELIKUMS ar kontaktinformāciju). Ierodoties klātienē izvēlētajā izglītības iestādē, jāuzrāda arī bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
tālr.65432102