Kopienā runā par izglītību

28.09.2020.

“Kopienā runā par izglītību” tāds ir Daugavpils biedrības “Solis izaugsmē” projekts, ko līdz gada beigām īstenos Daugavpils pašvaldībā. Projekta mērķis: sadarbojoties ar Daugavpils skolu aktīvajiem vecākiem (vecāku komiteju pārstāvjiem) un pieaicinot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, mazināt nepatiesas un naidīgas informācijas daudzumu par izglītības reformām un attālināto izglītības procesu Covid-19 pandēmijas laikā. Projekta ietvaros, 24.septembrī jau notika pirmā fokusgrupa, kurā bija pulcējušies Daugavpils 12.vidusskolas aktīvie vecāki. Šajā tikšanās reizē kopā ar izglītības ekspertēm J.Azareviču un S.Gabrāni tika identificētas tās izglītības problēmas, kuru plašāks skaidrojums „prasās pēc paraugdemonstrējumiem, praktiskām apmācībām”. Tie ir sākumskolas mācību principi, radošas atmosfēras nodrošināšana un motivācija ikkatra tipa izglītojamajam, “norakstīšanas” jautājums un motivācija pamatskolas 6., 7.klasēs, eksāmenu satura maiņa līdz ar jauno mācību pieeju, dažādu mācīšanās posmu vērtēšana un citi būtiski jautājumi.
Ir iecerēts strādāt ar neformālās izglītības paņēmieniem, lai saliedētu dažādas kopienas grupas (pedagogi, vecāki, plašsaziņas līdzekļu satura veidotāji), runājot par izglītības jautājumiem, un demonstrēt vairākas kompetenču izglītības meistarklases, tādējādi veicinot vecāku izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un 21.gadsimta dzīvesprasmēm.
Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem (chayka.lv un lobs.v ), ir vēlme mazināt nepatiesas runas par pedagogu darbu, attālināto mācību procesa organizēšanu Latgalē un Daugavpilī. Projekta ilgtspējai izveidotas atbalsta grupas WhatsApp un Facebook, kuras turpinās darboties pēc projekta beigām un kurās varēs saņemt kompetentas izglītības speciālistu konsultācijas, dalīties pieredzē.
Skolas un to vecāki pārstāvēs latviešu un mazākumtautību valodas (poļu un krievu) skolas, un jau pirmajā tikšanās reizēs atklājās, ka Daugavpils ģimeņu valodas arī ir angļu, latgaliešu. Pirmais pasākums notika klātienē, ievērojot visus piesardzības pasākumus Covid-19 pandēmijas dēļ. Esam gatavi, ka Covid-19 epidēmijas otrā viļņa dēļ mūsu aktivitātes pārcelsim internevidē - Zoom programmas konferenču formātā.
Vēlamies pateikt paldies Daugavpils 12.vidusskolas direktorei par viesmīlību. Ceram uz tikšanos vēl! Nākamās nodarbības notiks 15. un 20.oktobrī (pasākumu vietas tiks precizētas).
Biedrība “Solis izaugsmē”, sadarbībā ar DNVOAC un  un British Council pārstāvniecību Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Biedrības "Solis izaugsmē" līdzdibinātāja, projekta vadītāja
Evelīna Balode
evelina.balode@inbox.lv
m.t./mob.phone +371 28336093