Latviešu nemateriālās kultūras mantojuma pēdās...

13.10.2017.

Tiek uzskatīts, ka latviskās dzīvesziņas vērtības ir kopīgā vēsturiskā atmiņa un ideāli, tās simboli un arhetipi. Tieši tāpēc, gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi izvirzīja uzdevumu – ikvienu iestādes audzēkni iesaistīt latviešu tradīciju izzināšanā caur gadskārtu svētkiem latviskajā dzīvesziņā. Š.g. 6.oktobrī Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādē notika pasākums “Senlatviešu sētas atainošana Miķeļdienas vakarēšanā” 5 – 6 gadus veciem bērniem. Gan bērni, gan vecāki izspēlēja senlatviešu rotaļas, skandēja tautasdziesmas, apguva tamborēšanas pamatus, izšuva kartiņas, auda prievītes un sagaršoja maizes dažādās garšas. Tādējādi zināšanas tika apgūtas un izzinātas caur labo, audzināta tikumība, piederības sajūta, atbildība, gods un cieņa. Radot un izspēlējot audzēkņi kopā ar vecākiem audzina sevī lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Tas palīdzēja izprast un saskatīt savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaudžu paaudzēs mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
17.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Velta Prokofjeva