Latviešu valodas aģentūra aicinām pieteikties latviešu valodas kursos (2020.–2021.gads)

28.05.2020.

Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr.8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbību „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”. Lai vispārējās izglītības pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas prasmes nostiprinātos C1 līmenī un lai pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes, projektā paredzēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām (120 stundu kursa programma).

LVA aicina mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un pirmsskolas iestādes, skolu pedagogus un skolu kolektīvus pieteikties minētajiem latviešu valodas kursiem profesionālajām vajadzībām. Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ, LVA organizēto kursu vadītāji nodarbības piedāvās gan klātienē, gan nepieciešamības gadījumos attālināti. Lūgums plānot kursu apmeklējumu, sākot ar augustu.

Kursiem var pieteikties gan skolu pedagogu kolektīvi (vienā grupā 16 cilvēki), gan skolotāji individuāli.

Vairāk informācijas un pieteikšanās iespējas: https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-latviesu-valodas-kursos-2020-2021-gads/