Latviešu valodas skolotāji gūst pieredzi kompetenču pieejas īstenošanā

02.12.2019.

29.novembrī divdesmit deviņas Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu latviešu valodas skolotājas devās vizītē uz Lielvārdes pamatskolu, kas ir projekta „Kompetenču pieejas īstenošanas mācību procesā” pilotskola, lai smeltos idejas par lietpratībā balstītas pieejas īstenošanu valodu apmācībā.  
Vizītes laikā tika vērotas latviešu valodas, angļu valodas un integrētās mācību stundas, kurās skolotājas demonstrēja savu izpratni par jauno pieeju stundas organizēšanā. Lielvārdes pamatskolas skolotāja Santa Mežvēvere iepazīstināja ar 9G (Ganje) stundas organizācijas didaktisko modeli, komentējot to ar daudzveidīgiem piemēriem no savas darba pieredzes.
Skolotājas apmeklēja arī Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, kur interaktīvā nodarbībā apguva jaunu, radošu pieeju, kā iepazīstināt skolēnus ar A.Pumpura eposu „Lāčplēsis”.
Pateicamies Lielvārdes pamatskolas kolektīvam, īpaši Santai Mežvēverei, par lielisko pasākuma organizāciju un idejām darbam.

Informāciju sagatavoja
Silvija Mickeviča,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe latviešu valodas jautājumos
t. 65423139