Latvijai es vēlu…

23.04.2018.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, ikviens steidz dot savu artavu, lai godinātu mūsu dzimteni domās un darbos. Arī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kuplais bērnu, viņu vecāku un darbinieku pulciņš ir ceļā uz Latvijas simtgadi.
Š.g. 21.aprīlī Daugavpils Universitātē (DU) notika radošo darbu konkursa “Latvijai es vēlu…” laureātu apbalvošana. Konkursu organizēja DU Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs sadarbībā ar Rīgas Gētes institūtu. Konkursa mērķis bija rosināt pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņu interesi par Latviju, tās vērtībām, iedzīvotājiem, valsts nākotnes redzējumu, vizualizējot savu vēlējumu valsts simtgades apsveikumā. Konkursā piedalījās vācu valodas skolotājas Liānas Cecerukas 3 – 5 gadus vecie audzēkņi un viņu skolotājas un vācu valodas skolotājas Vijas Baļevas 5 – 7 gadus vecie audzēkņi un viņu skolotājas. Pirmsskolas audzēkņu grupā I vietu ieguva 6 – 7 gadus veco bērnu grupa “Kamenītes”, 3 – 4 gadus veco bērnu grupa “Mārītes” saņēma II vietu, savukārt III vietā uzkāpa 5 – 6 gadus veco bērnu grupa ”Mazā rūķīša skoliņa”. Pārējo grupu dalībnieki saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā. Jāatzīmē, ka ikviens dalībnieks saņēma arī piemiņas veltes un nelielas dāvaniņas.
5 – 6 gadus veco bērnu grupa “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” ar prieku atsaukusies Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas “Bitīte” ielūgumam un iesaistījušies aktivitātē “Apsveiksim kopā Latviju”. Projekta gaitā top bērnu radošie darbiņi un novēlējumi Latvijai, kuri noslēgumā veidos burvīgu izstādi.
Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu. Vēloties uzzināt, cik sabiedriski aktīvas ir mūsu audzēkņu ģimenes un kā tās plāno iesaistīties Latvijas simtgades svinībās, iestādē tika veikta ģimeņu aptauja “Ceļā uz Latvijas simtgadi”. Aptaujā piedalījās 116 vecāki, kuri atbildēja uz 9 jautājumiem, sniedzot savu viedokli un skatījumu par Latviju kā savu dzimteni, par plānotajiem simtgades pasākumiem un savu devumu svinību tapšanā. Katra ģimene rakstīja novēlējumu Latvijai – pārsvarā gudrus, stiprus, čaklus un veselus cilvēkus, vairot mīlestību pret savu valsti, lai bērniem būtu laba nākotne!
Pateicamies ikvienam, kurš sniedz savu ieguldījumu Latvijas simtgades gaidīšanas priekā! Simtgades svinību laikā aicinām ikvienu domāt par sevi kā būtisku valsts daļu, kā arī par savu ieguldījumu simtgadei. Mēs visi, svinot Latvijas simtgadi savās ģimenēs, kopīgi veidojam vienu lielu Latvijas dzimšanas dienu! Saules mūžu Latvijai!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
24.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Inese Kapteine
t.65428823