Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus

13.02.2020.

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa”” 2020.gada 18.martā un 7.aprīlī.  

Kursu programma palīdzēs skolotājiem izprast Latvijas vēstures jautājumus par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā arī rosinās skolotājus mācību procesā izmantot muzejus, izstādes un notikumu vietas.

Dalībnieki saņems Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības A (8 stundas).

Muzejs dāvinās skolotājiem mācību metodiskā materiāla komplektu “Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas”

Pieteikšanās, reģistrējoties (saite muzeja mājaslapā http://ejuz.lv/6c6t), līdz 10.martam.

Kursi ir bez maksas, dalībnieku skaits - ierobežots.

Kursu programma:

.