LCB ziņas: No 12. janvāra Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles atsāk darbu

11.01.2021.

Saskaņā ar 2021. gada 7. janvāra grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Kultūras ministrijas vadlīnijām bibliotēku darbībai Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) un tās filiāles no 12. janvāra atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, lai nodrošinātu grāmatu izsniegšanu un saņemšanu.

1. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 7 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
2. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
3. Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.
4. Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 15 minūtēm.
5. Bibliotēkās turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem ir slēgtas. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
6. Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.
7. Bibliotēkās tiek aizliegta klātienes pasākumu organizēšana, lietotāju apmācības un radošās nodarbības grupās.
8. Apmeklētājiem ir slēgts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs.
9. Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
10. Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti.
11. LCB un tās filiāļu reģistrētajiem lietotājiem, uzrādot lasītāja karti, tiek nodrošināta iespēja nodot grāmatas jebkurā Daugavpils publiskajā bibliotēkā neatkarīgi no tā, kurā bibliotēkā grāmatas tika paņemtas.
12. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.

LCB piedāvā arī virkni pakalpojumu, kas ir pieejami attālināti:
•    reģistrēšanās par bibliotēkas lietotāju, aizpildot tiešsaistes anketu;
•    grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana savā elektroniskā kataloga lietotāja profilā “Mana bibliotēka”;
•    piekļuve datubāzēm un 3td e GRĀMATU bibliotēkai;
•    pēc individuāla pieprasījuma skenētu materiālu saņemšana e-pastā;
•    digitālās uzziņas, rakstot uz e-pastu info@lcb.lv;
•    attālinātās bibliotekārās stundas skolēniem un studentiem.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv, kā arī LCB un tās filiāļu Facebook lapās, kur pieejama visa aktuālā informācija par bibliotēkas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem kā klātienē, tā arī attālināti. Bibliotēku kontaktinformācija – šeit.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību vadītāja
Jana Konopecka
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv