Līdzšinējie un papildu drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai līdz 25.janvārim

11.01.2021.

Turpinoties Covid-19 izplatības pieaugumam, līdzšinējie drošības pasākumi, tostarp komandantstunda jeb “mājsēde” nedēļas nogalēs, kā arī aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, būs spēkā vēl divas nedēļas – līdz 25.janvārim. Vienlaikus no pirmdienas, 12.janvāra, ir nedaudz paplašināts veikalos nopērkamo pirmās nepieciešamības preču klāsts, durvis vērs bibliotēkas, lai izsniegtu grāmatas, kā arī līdz 22.janvārim tiek pagarināts ziemas brīvlaiks 1.–4.klases skolēniem.

Izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurus valdība apstiprināja 7.janvārī.

Apkopotā veidā sniedzam informāciju par līdzšinējiem un jaunajiem ierobežojumiem, kuri būs aktuāli mūsu ikdienā vēl vismaz tuvākās divas nedēļas.

“Tikai mūsu pašu kopīgos spēkos ir pārraut Covid-19 infekcijas izplatības ķēdi,” aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem citam pret cita veselību un ievērot epidemiologu ieteikumus, lai iespējami drīz varētu pakāpeniski atgriezties pie ierastā dzīves ritma, uzsver Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Pulcēšanās un publiski pasākumi ir aizliegti

Tāpat kā iepriekš, ārkārtējās situācijas laikā visā valstī ir noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi.

Tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tostarp uguņošana un salūts (valdības rīkojuma 5.1.punkts). Nav atļauts rīkot arī sapulces un piketus.

2 + 2 princips

Dienas laikā pārvietošanās iespējas netiek ierobežotas.

Vienlaikus ikvienam savās ikdienas gaitās jāievēro 2 + 2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.

Šāda prasība nav attiecināma uz:

    - personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
    - vecāku un viņa nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
    - personām, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ.

Privāti pasākumi

Tāpat kā līdz šim, valdības rīkojuma 5.4.punkts aizliedz privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros.

Vienlaikus rīkojumā tiek pieļauti apmeklējumi, ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina cilvēkus, kuri sniedz palīdzību vecāka gadagājuma ļaudīm (piemēram, nogādājot pārtiku vai zāles) vai aprūpē kādu, kas pats par sevi nevar parūpēties, obligāti lietot sejas masku un, ja iespējams, ievērot distanci, lai novērstu inficēšanās risku.
SPKC: Svētkos tuviniekiem dāvini veselību – neciemojies

JAUNUMS! Rīkojumā ir precizēts, ka pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasība.

Aizliegums pārvietoties nakts stundās

Līdz 25.janvārim brīvdienās (sākot ar piektdienas vakaru) ir noteikts papildu aizliegums pārvietoties ārpus savām mājām noteiktā diennakts laikā (rīkojuma 5.1.1.punkts).

Proti, no 8.janvāra līdz 10.janvārim, no 15.janvāra līdz 17.janvārim, kā arī no 22.janvāra līdz 24.janvārim tiek aizliegta iedzīvotāju pārvietošanās nakts stundās no plkst.22.00 līdz plkst.5.00. Šajā laikā iedzīvotājiem ir pienākums uzturēties savā dzīvesvietā, tostarp samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem – neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs u. c.

Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), nav attiecināms:

    - uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus;
    - uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

Atbildot uz jautājumu par mājdzīvnieku, piemēram, suņu, izvešanu laukā, lai nokārtotu dabiskās vajadzības, iepriekš Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis iedzīvotājus aicināja ieplānot laiku tā, ka mājdzīvnieks tiek izvests laukā pirms plkst.22.00. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Valsts policija katru gadījumu vērtēs individuāli un ar izpratni, aicinot iedzīvotājus šādās situācijās neaizklīst tālu no dzīvesvietas.
Brīvā formā aizpildīts apliecinājums un personu apliecinošs dokuments

Personām, kurām komandantstundas laikā ir nepieciešams pārvietoties ārpus mājām, ir jābūt līdzi rakstiski sagatavotam apliecinājumam par pārvietošanās iemesliem, kā arī personu apliecinošam dokumentam (pasei vai personas apliecībai).

Rīkojuma 5.1.2. un 5.1.3.apakšpunktā ir paskaidrots, kāda informācija jānorāda apliecinājumā:

    - ja persona dodas uz darbu vai no darba uz mājām, apliecinājumā tā norāda savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku; darbavietas nosaukumu, adresi un vadības (kontaktpersonas) tālruņa numuru;
    - ja persona dodas saņemt ārstniecības pakalpojumu vai dzīvnieka veterinārmedicīnisko aprūpi vai iegādāties zāles diennakts aptiekā, tā apliecinājumā norāda savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, kā arī pakalpojuma saņemšanas vietu.

Minēto apliecinājumu persona var aizpildīt brīvā formā, pašrocīgi uzrakstot nepieciešamo informāciju uz papīra lapas. Tāpat būs iespējams izmantot izstrādātu apliecinājuma paraugu, ja personai ir ērtāk to aizpildīt elektroniski un izdrukāt vai saglabāt savā viedierīcē. Pašapliecinājuma formas paraugs atrodams, piemēram, Valsts policijas mājaslapā.

Izglītība

    - Līdz 22.janvārim 1.–4.klases skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks.
    - 5.–12.klases skolēni no 11.janvāra mācīsies attālināti.
   - Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6.studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.
    - Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.
    - Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos u. tml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.
    - Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

Kultūras iestādes

Rīkojuma 5.5.1.punkts paredz pārtraukt kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbību, kā arī gadatirgu darbību.

No 12.janvāra ir atļauta grāmatu izsniegšana bibliotēkās.

Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kas uzsāk darbu ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst.20.00.

5.10. un 5.11.punkts paredz, ka bibliotēkās un muzeju brīvdabas teritorijās ir jāgādā, ka:

    - apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
    - notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma;
    - katram apmeklētājam tiek nodrošināti 10 m2 no pieejamās telpu platības;
    - attiecīgajā vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

Muzeju brīvdabas teritorijās ir jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas, skaidro Veselības ministrija.

Mēģinājumi. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst.6.00 līdz plkst.22.00.

Amatiermākslas kolektīviem (tai skaitā koriem, orķestriem, tautas mūzikas ansambļiem, deju kolektīviem un citiem tautas mākslas kolektīviem) mēģinājumi tiek īstenoti attālināti (5.14.punkts).

Sports

Tāpat kā līdz šim, sporta treniņi (tai skaitā amatieru) drīkst notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves).

Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās,nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli (rīkojuma 5.17.2.apakšpunkts).

Izņēmums ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionālu sportistu, Murjāņu Sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņu, kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistu treniņi, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā.

Ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegti un atcelti visi sporta pasākumi (piemēram, sacensības, paraugdemonstrējumi, priekšnesumi), izņemot starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, kā arī komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti (5.16. punkts).

Sejas maskas

Valdības rīkojuma 5.43.punktā ir noteikts, ka sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās, tostarp darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, jālieto mutes un deguna aizsegi.

Mutes un deguna aizsegi jālieto arī muzejos ārtelpās, dabas takās un pie vides un dabas objektiem intensīvas cilvēku plūsmas laikā (5.11.1.punkts).

Mutes un deguna aizsegus sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās var nelietot:

    - bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu;
    - personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai (rīkojuma 5.44.punkts).

Vairāk informācijas: https://lvportals.lv/skaidrojumi/323593-lidzsinejie-un-papildu-drosibas-pasakumi-covid-19-ierobezosanai-lidz-25-janvarim-2021

Infografikas: