LR Aizsardzības ministrijas pateicību nominācijā “Mācību iestāde – izglītotājs par Zemessardzi” saņem arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

26.02.2021.

Februārī aizsardzības nozare apbalvoja vairāk nekā 90 Latvijas uzņēmumus, pašvaldības, izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas, pasakoties par 2020.gadā sniegto atbalstu Zemessardzei.

“Latvijas uzņēmumu, iestāžu un organizāciju brīvprātīgais atbalsts Zemessardzei ir labs piemērs tam, kā Latvijas iedzīvotāji var iesaistīties visaptverošas valsts aizsardzības īstenošanā. Vēlos pateikties ikvienam par daudzveidīgo atbalstu Zemessardzei, sniedzot neatsveramu ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Š.g. 23.februārī Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona pārstāvji pateicās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā un jauniešu izglītošanā par karjeras iespējām aizsardzības nozarē. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pateicību Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei nominācijā “Mācību iestāde – izglītotājs par Zemessardzi” pasniedza Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Oskars Omuļs, bataljona virseržants štāba virsseržants Guntars Lizdiks, bataljona kapelāns virsleitnants Haralds Broks un kaprāle Santa Pastare. Šo Pateicību saņēma Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante Santa Čeirāne.

S.Čeirāne atzīst, ka „sadarbība ar Zemessardzes pārstāvjiem jau tiek īstenota vairāku gadu garumā, piesaistot Daugavpils vispārizglītojošās izglītības iestādes, organizējot pasākumus un aktivitātes Karjeras nedēļas ietvaros, kā arī informējot skolēnus par militārās karjeras iespējām nozares pasākumos un tikšanās reizēs ar vecāko klašu skolēniem. Šajā laikā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latgales Zemessardzes pārstāvjiem, īpaši Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljonu, kuri labprāt  dodas uz skolām un informē skolēnus par izglītības un karjeras iespējām Zemessardzē”.  

Latvijas uzņēmumi, iestādes un nevalstiskās organizācijas apbalvošanai tika izvēlētas, izvērtējot zemessargu sniegtās atbildes aptaujas anketās, kā arī Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus.

Zemessardzes atbalstītāju godināšana jau ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju, ko Aizsardzības ministrija aizsāka 2017.gadā, lai pateiktos uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kuras sniedz nozīmīgu ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem. Informācija par prasībām uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama Zemessardzes mājas lapas www.zs.mil.lv sadaļā – Pievienojies!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne