LVA ziņas: Latviešu valodas aģentūra aicina pieteikties attālinātajiem pieredzes apmaiņas un mācību un metodisko materiālu ieviešanas semināriem

24.02.2021.

Lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas pedagogiem semināros par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu Latviešu valodas aģentūra aicina pieteikties semināriem.

-    PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU un VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLU pedagogus pieteikties uz semināriem par projektā izstrādātajiem mācību un metodiskajiem materiāliem;

-    PIRMSSKOLAS pedagogu pieredzes apmaiņas semināriem par latviešu valodas lietojumu profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā

-    VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU pedagogu (1. – 9. klasei) pieredzes apmaiņas semināriem par latviešu valodas lietojumu profesionālajām vajadzībām un mācību satura apguvi valsts valodā.

Izmantota informācija: https://valoda.lv/