LVA ziņas: Latviešu valodas aģentūra aicinām pieteikties latviešu valodas kursos

19.01.2021.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) apakšdarbību „Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”. Lai vispārējās izglītības pirmsskolu un skolu pedagogu latviešu valodas prasmes nostiprinātos C1 līmenī un lai pakāpeniski tiktu sasniegtas C2 valodas prasmes, projektā paredzēti kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām (120 stundu kursa programma).

LVA aicina mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un pirmsskolas iestādes, skolu pedagogus un skolu kolektīvus pieteikties minētajiem latviešu valodas kursiem profesionālajām vajadzībām. Vīrusa Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ LVA organizēto kursu vadītāji nodarbības piedāvās tikai attālināti. Lūgums plānot kursu apmeklējumu, sākot ar 25. februāri.

Kursiem var pieteikties gan skolu pedagogu kolektīvi (vienā grupā 16 cilvēki), gan skolotāji individuāli.

Detalizētāka informācija pa  e‑pastu erika.picukane@valoda.lv.

Kursos var pieteikties tie, kuri vēl nav saņēmuši apliecības par šo kursu noklausīšanos.

Reģistrācija kursiem:
Kolektīvam: https://ej.uz/pieteikumskolektivam
Individuāli: https://ej.uz/pieteikumsindividuali

Izmantota informācija: https://valoda.lv/aicinam-pieteikties-latviesu-valodas-kursos-3/