Mācību process pēc skolēnu rudens brīvdienām

27.10.2020.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – skola), ņemot vērā informāciju uz 26.10.2020. plkst.16.00.

Pēc skolēnu rudens brīvdienām 7.-12.klašu 3557 skolēni 15 skolās mācās attālināti, bet divās skolās no 1.-12.klasei attālināti mācās 1324 skolēni, savukārt vēl vienā skolā attālināti mācās arī 18 skolēni (viena klase) posmā 1.-6.klase. Pārējās skolās 1.-6.klases skolēniem mācību process tiek nodrošināts klātienē.

Posmā 1.-6.klase attālināti mācās 25 klases, no kurām 6 klasēm SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, bet 19 klasēs pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti. Savukārt individuāli attālināti 1.-6.klasēs mācās 133 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šobrīd 79 pedagogi atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām, no kuriem tikai 2 pedagogi ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Šajā nedēļā attālināto mācību procesu nodrošina 597 pedagogi. Vienojoties ar skolas vadību, 177 pedagogi nodrošina attālināto mācību procesu no mājām, bet 420 pedagogi – no skolas telpām. Lai varētu veiksmīgi nodrošināt attālināto mācību procesu no mājām, skolas ir nodevušas pedagogu rīcībā 18 datorus, bet izglītojamo ģimenēm – 78 tehniskās ierīces (datorus, planšetes, telefonus).  

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu skolās, varam minēt, ka šobrīd slimo 41 skolēns, bet savukārt ir 37 izglītojamie, kuri slimoja ar COVID-19, bet tagad ir izveseļojušies un atgriezušies pie mācībām; arī 8 pedagogi ir izveseļojušies un iesaistījušies mācību procesa nodrošināšanā, bet 19 pedagogi vēl slimo ar COVID-19; savukārt izveseļojušies un atgriezušies darbā 4 tehniskie darbinieki, bet slimo vēl 8 (2 vēl gaida testa rezultātus).

Attālinātā izglītības ieguves procesa laikā izglītojamiem tiek nodrošināts ēdināšanas atbalsts pārtikas paku veidā, izglītības iestādei sadarbojoties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vai pastāvīgi. Pārtikas paku saturs ir atbilstošas uztura normām, kuras noteiktas MK 13.03.2012. noteikumos Nr.172, bet izmaksas ir atbilstošas noslēgtajiem ēdināšanas pakalpojumu līgumiem. Savukārt izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pārtikas pakas saturā tiek nodrošināti arī launagam paredzētie produkti, ņemot vērā starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sociālais dienests” un pakalpojumu sniedzēju noslēgtajā līgumā noteiktās izmaksas. Vienīgās problēmas, ar ko ir saskārušās skolas, nododot vecākiem pārtikas pakas, ir saistītas ar to, ka vecāki noteiktajā laikā neatnāk pēc pārtikas pakām (vai nu strādā ilgāk par plkst.17.00, vai arī vienkārši aizmirst atnākt).

Aptaujājot skolu vadību par apstākļiem, pie kuriem arī nākamajā nedēļā būtu jāturpina attālinātais mācību process 7.-12.klasēs, daļa skolu atbalsta valdības pieņemtos lēmumus, bet daļa skolu labprāt vēlētos, ja būtu iespējams, katrai skolai atļaut individuāli pieņemt lēmumu. Vairākās skolu administrācijas pārstāvju atbildēs izskanēja vēlme izlaiduma klasēm (9., 12.klases) tomēr vadīt nodarbības klātienē.

Runājot par pirmsskolas izglītības iestādēm, tad attālinātais mācību process tiek nodrošināts 4 pirmsskolas izglītības iestādēs – katrā pa vienai grupai.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde