Skolu ziņas: Mūzikas skolotāju darba vērošana Ungārijā

10.02.2020.

No šī gada 19. līdz 26.janvārim Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (SBDMV) pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi Gints Ratnieks un Ojārs Tūmiņš Erasmus+ profesionālo skolu programmas projektā “Ar tradīcijām uz inovācijām” devās darba vērošanā uz analogu mūzikas skolu  Pēčā (Ungārija).
Projekta mērķis bija iepazīties ar ungāru kolēģu darba specifiku, metodiskajiem materiāliem, audzēkņu attīstības virzieniem kā arī ar nacionālo ungāru mūzikas kolorītu, lai paplašinātu savas zināšanas, redzesloku un radošo pieeju darbā ar SBDMV audzēkņiem un studentiem.
Ferenca Lista vārdā nosauktajā Pēčas Mūzikas vidusskolā bija iespēja iepazīties gan ar akadēmiskās mūzikas, gan džeza un populārās mūzikas virzieniem. Nedēļu garajā stundu vērošanas procesā tika apmeklētas pūšaminstrumentu (trompetes, flautas, saksofona, tubas), muzikāli teorētisko (Solfedžo, mūzikas literatūras), vokālās, stīgu instrumentu, sitaminstrumentu un džeza trompetes stundas.
Vizītes pirmajā dienā viesus uzņēma skolas direktors un vijoles klases pedagogs Attila Zsoldos un skolas mācību daļas vadītāja un solfedžo skolotāja Marietta Verle. Šīs tikšanās laikā iepazināmies ar Ungārijas mūzikas skolu sistēmu un Pēčas Ferenca Lista mūzikas vidusskolas nozīmi pilsētas kultūras hierarhijā. Saskatījām daudzas kopīgas iezīmes ar mūzikas skolu sistēmu Latvijā (bērnu vecums, uzsākot mācības, instrumenta apgūšanas ilgums  mūzikas skolā u.c.). Tomēr novērojām arī dažas atšķirīgas nianses, proti, specialitātes priekšmetu apguve pirmajos 3 gados notiek divreiz pa 20 minūtēm nedēļā, paredzēto 40 minūšu stundas vietā, kā arī pēc mūzikas skolas absolvēšanas ir iespēja turpināt apgūt specialitātes priekšmetus turpat skolā un pēc tam iestāties universitātēs un augstskolās ar mūzikas novirzienu. Pēčas mūzikas skolā mācās aptuveni 800 audzēkņu, un skola sadalīta četros dažādos korpusos. Pilsētā netrūkst arī mūzikas privātskolu (kopumā ap 10) un konkurence ir liela.
Vērojot dažādu instrumentu nodarbības, bijām sajūsmā par daudzveidīgo repertuāru, ko apgūst audzēkņi. Ar interesi klausījāmies gan ungāru nacionālās mūzikas harmonijās un to īpatnībās, gan arī populārajā vācu un austriešu komponistu radītajā mūzikā. Šī  mūzikas repertuāra daudzveidība skaidrojama ar Pēčas ģeogrāfisko stāvokli un tās multikulturālo identitāti (te saskatījām līdzību ar Daugavpili).
Pateicoties mūsu lieliskajam kuratoram un pianistam András Cortesi, radās iespēja ielūkoties arī Pēčas Mūzikas, Mākslas un Drāmas  vidusskolā un vērot trompešu klases nodarbības lieliskā Pēčas Simfoniskā orķestra trompešu grupas koncertmeistara Peter Solymosi pavadībā.
Vizītes ceturtajā dienā bija iespēja piedalīties gan kā dalībniekiem, gan kā klausītājiem skolas organizētajā audzēkņu koncertā. Koncerta struktūra bija veidota tā, lai mums būtu iespēja ieklausīties pēc iespējas dažādākos mūzikas instrumentos un mūzikas žanros.
Šajās dienās mums bija arī iespēja iepazīties ar Pēčas pilsētas vēsturi un kultūru. Interesanti bija uzzināt, ka pilsēta dibināta Romas impērijas laikos un ir vairāk nekā 2000 gadu veca. Tāpat savus nospiedumus pilsētas izskatā atstājušas mainīgās vēsturiskās varas kā, piemēram, turki. Pilsētas centrālajā laukumā vērojama skaista turku laikos celta mošeja. Visu pilsētu gleznaino ievērojamas skulptūras par godu pazīstamākajiem ungāru mūzikas un mākslas dižgariem. Pēčas pilsētai ir sava koncertzāle, un tur bāzējas viens no labākajiem valsts simfoniskajiem orķestriem. Tāpat Pēčā ir teātris un baleta trupa.
Vizītes noslēgumā vēlreiz tikāmies ar Ferenca Lista Pēčas mūzikas vidusskolas vadību, lai dalītos iespaidos par nedēļā novēroto un piedzīvoto. Jāpiemin, ka viena no vissvarīgākajām lietām, ko mēs ieguvām vizītes laikā, bija personiskie kontakti. Mums būs iespēja dalīties ar repertuāru un metodiskajiem materiāliem.
Šī noteikti bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas pozitīvas vēsmas turpmākajam darbam, kā arī deva neatsveramu pieredzi.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu “Ar tradīcijām uz inovācijām” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.”

Informāciju sagatavoja
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Pūšaminstrumentu spēles pedagogs Ojārs Tūmiņš