Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies līdz 31.augustam

01.03.2021.

No š.g. 1.februāra pilsētas skolās notika nākamo pirmklasnieku reģistrācija. 26.februārī apkopotie dati liecina, ka skolās jau tagad pieteikti 857 nākamie pirmklasnieki (kas ir tikai par 10 bērniem mazāk nekā pagājušajā gadā), kuri pārsvarā ir dzimuši 2014.gadā – 776 bērni, bet pēc vecāku izvēles uz skolu dosies arī 53 sešgadnieki, t.i., 2015.gadā dzimušie bērni, un 28 bērni, kuri sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ņemot vērā šī gada epidemioloģisko situāciju valstī, aicinājumam iesniegt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu atsaucās 249 vecāki (aizbildņi), bet pagājušajā gadā – 193. Savukārt, ievērojot izglītības iestāžu noteikto kārtību, klātienē tika pieteikti 608 nākamie pirmklasnieki.

Piesakot bērnu skolai, pavisam 395 vecāki izmantoja arī piedāvātās priekšrocības:
-    bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas – 257 pieteikumi;
-    izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni – 16 pieteikumi;
-    izglītojamie ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem - 1 pieteikums;
-    attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie – 121 pieteikums.
Šīs priekšrocības varēja izmantot līdz 15.februārim.

Līdz 17.martam izglītības iestādes vecākiem rakstiski paziņos par bērna uzņemšanu iestādē vai par atteikumu uzņemt. Ja izvēlētajā izglītības iestādē saņemts atteikums par bērna uzņemšanu 1.klasē, vecāki var vērsties jebkurā citā skolā vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Pārvaldē varēs saņemt precīzu informāciju par skolām, kurās ir brīvas vietas 1.klasē, kā arī citas nepieciešamās konsultācijas.

26.februārī pilnībā nokomplektētas jau 5 pilsētas skolas (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, 12.vidusskola, 13.vidusskola, Saskaņas pamatskola un Vienības pamatskola).

Bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 31.augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt ap 1199 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
tālr.65432102