Neatliekamā palīdzība valodai

17.04.2018.

Mūsu dzīvē neatliekamā palīdzība bieži vien ir vajadzīga cilvēkiem un dzīvniekiem – dzīvām būtnēm, bet ļoti svarīgi prast palīdzēt arī valodai. Valoda arī ir „dzīvs organisms”, jo tā mainās, to piesārņo, kropļo, līdz ar to notiek „slima” komunikācija.
Lai iemācītu bērniem mīlēt savu valodu, pareizi komunicēt un kontrolēt savas valodas kļūdas, Daugavpils 15.vidusskolas skolotājas J.Bogatkeviča un J.Dalecka jau trešo gadu mazākumtautību skolu 2.klašu skolēniem organizē konkursu, kurā ar prieku piedalās pilsētas skolēni un skolotājas. Š.g. 12.aprīlī Daugavpils 15.vidusskolā pulcējās 9 komandas (katrā komandā 4 cilvēki) no 9 pilsētas skolām, lai piedalītos konkursā „Neatliekamā palīdzība valodai”.
Konkursa mērķis un uzdevumi bija rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par latviešu valodu, pilnveidot savas zināšanas latviešu valodā, mācīties darboties komandā, kā arī veicināt pilsētas sākumskolu sadarbību.
Šogad konkurss tika veltīts valodas “ārstēšanai”, kur skolēni iejutās ārstu lomā. Pirmajā konkursa uzdevumā skolēni bija otolaringologi – pārbaudīja dzirdi (klausīšanās uzdevums, par pamatu izmantojot multfilmu „Cūciņa Pepa”), otrajā – acu ārsti (ieskatījās tekstā un meklēja neiederīgus vārdus, mainīja tos), trešajā – ķirurgi (operēja teikumus: sagrieza nepareizus teikumus un sakārtoja vārdus pareizā secībā, uzlīmējot tos), ceturtajā – logopēdi (rakstīja dinamisko diktātu – vajadzēja aizskriet līdz sienai izlasīt, iegaumēt teikumu, atgriezties pie komandas, nodiktēt un pēc iespējas bez kļūdām pierakstīt). Piektajā un sestajā uzdevumā skolēni strādāja kā ģimenes ārsti, kad vajadzēja „nosaukt diagnozi”, minēja mīklas un burtu režģus. Aizraujošā formā tika pārbaudītas visas valodas prasmes: klausīšanās, rakstīšana, lasīšana, runāšana.
Šo konkursu droši var izmantot arī stundās, īstenojot kompetenču pieeju. Pats konkurss notika pozitīvā, labvēlīgā gaisotnē. Bērni strādāja ar interesi, aktīvi un aizraujoši.
Konkursu vērtēja Daugavpils 15.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju žūrija: M.Paļčevska un J.Dalecka, kuras uzmanīgi laboja kļūdas un raiti skaitīja punktus.
Pirmo vietu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, otro vietu – Krievu vidusskolas-liceja komanda, bet trešo – Daugavpils 10.vidusskolas komanda. Komandas tika apbalvotas ar Daugavpils 15.vidusskolas Diplomiem, Pateicībām un pārsteiguma balvām.
Sakām lielu paldies visām pilsētas latviešu valodas skolotājām par piedalīšanos, atbalstu, labu komandu sagatavošanu!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils 15.vidusskolas
latviešu valodas skolotāja
J.Bogatkeviča