No 1.februāra Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

26.01.2021.

Jau pēc nedēļas, 1.februārī, plkst.8.00 sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. Nākamo pirmklasnieku reģistrācija ilgs līdz š.g. 26.februāra plkst.17.00. Vienlaicīgi bērnu drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Papildu reģistrācija notiks līdz š.g. 31.augustam vai visa mācību gada laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām vecākus (aizbildņus) iesniegt dokumentus (iesniegums, bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments) ATTĀLINĀTI, PARAKSTOT TOS AR DROŠU E-PARAKSTU un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu! Iesniedzot dokumentus elektroniski, jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1.februāra plkst.8.00.

Ja vecāki (aizbildņi) tomēr izlemj iesniegumu iesniegt klātienē, tad lūgums vispirms sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, kāda būs dokumentu pieņemšanas kārtība klātienē (pielikumā kontaktinformācija). Ierodoties klātienē izvēlētajā izglītības iestādē, jāuzrāda arī bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments.

Priekšrocības izglītojamo uzņemšanai var saņemt šādā prioritārā secībā: pirmkārt, izglītojamie, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8.klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11.klasē); otrkārt, izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni; treškārt, izglītojamie ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem; ceturtkārt, attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie (ne mazāk kā sešus mēnešus vismaz vienam no vecākiem un izglītojamam). Šīs priekšrocības var izmantot līdz 15.02.2021.

Plašāka informācija par bērna reģistrēšanu 1.klasē pieejama šeit: http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/1.februari-daugavpils-pilsetas-visparejas-izglitibas-iestades-saksies-nakamo-pirmklasnieku-registracija

“Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2021./2022.mācību gadā” atrodama Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Pirmklasnieki_2013/210111_Bernu_registr_1kl_21-22_sakums2.pdf

Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs pietiks vietu visiem nākamajiem pirmklasniekiem, tāpēc saudzēsim sevi un rūpēsimies par savu un ikviena drošību un veselību.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
t.65432102