No tautas pasakām līdz koklēšanai un adīšanai

28.09.2020.

Vienības nama Tradīciju māja oktobra mēnesī aicina apmeklēt aizvien jaunas un vēl nebijušas nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Darba dienās šeit bērnu un skolēnu grupas gaida interaktīvas nodarbības, kuru laikā interesenti var iepazīties ar 20.gs. sākumā lietotajiem sadzīves priekšmetiem, darba rīkiem, kuri mūsdienu cilvēkam kļuvuši sveši un neatpazīstami, iegūt zināšanas, kā laika gaitā mainījies tautas dzīvesveids un prasmes; tradicionālās kultūras apguve ar spēļu, rotaļu un dažādu vispārējo attīstību veicinošo uzdevumu palīdzību atbilstoši rudens gadskārtai.
Katru svētdienu, rotaļājoties un iejūtoties aktieru lomā, varēs iepazīt brīnumaino latviešu tautas pasaku pasauli.
Oktobra mēnesī arī pieaugušie varēs atrast sev ko interesantu – notiks nodarbības, lai iemācītos adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm.  Kādreiz pulsa sildītāji (mauči) Latvijā bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri ikdienas un svētku tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, lai papildinātu savus tērpus vai arī izgatavotu lielisku dāvanu.
Pateicoties KKF Latgales kultūras programmas atbalstam, savu darbu turpinās arī Latgales folkloras skola 2020, kurā viesosies un savas zināšanas nodos tālāk kokļu spēles meistars Ansis Jansons un etnomuzikoloģe  Ilze Cepurniece.
Aicinām apmeklēt Intas Uškānes un Olgas Kuzminas austo darbu izstādi “Ceļš” un iedvesmoties, lai jau novembra mēnesī paši uzsāktu aušanas nodarbību apmeklēšanu.

Sīkāku informāciju skat. Tradīciju mājas oktobra afišā.

Tradīciju māja apmeklētājiem būs atvērta no otrdienas līdz sestdienai no plkst.11.00 līdz 18.00, pusdienu pārtraukums no plkst.13.00 līdz 14.00, svētdienās atvērta tikai nodarbības laikā no plkst.15.00 līdz 16.30; brīvdiena – pirmdiena.

Pasākumu, nodarbību laikā var notikt filmēšana un fotografēšana, iegūtie foto un videomateriāli var tikt publicēti.
Ieeja Tradīciju mājā un dalība nodarbībās ir bez maksas.
Informācija: Vienības nams, www.vienibasnams.lv, tel. +371 29118992