Noslēgusies 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

07.04.2021.

Vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku 2021. gada 31. martā tiešsaistes režīmā piedalījās jau 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. No 471 valsts konferencei izvirzītā zinātniskās pētniecības darba godalgoti tika 216 darbi, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni.

No Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm uz šo konferenci bija izvirzīti 55 zinātniskās pētniecības darbi, no kuriem 1. pakāpes diplomus ieguva 3 darbi, 2. pakāpes diplomus – 7 darbi, bet 3. pakāpes diplomus – 12 darbi.

45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē apbalvotākās trīs vietas šogad ieņem kopumā četras skolas. Pirmo vietu kā apbalvotākās izglītības iestādes šogad dala Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Rīgas Valsts 2. ģimnāzija ar 18 darbiem katra. Otrajā vietā ierindojas Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ar 14 darbiem, bet trešajā vietā – Daugavpils Valsts ģimnāzija ar 11 godalgotiem darbiem.  Uz Daugavpili godalgotās vietas atveda arī Daugavpils 3., 10., 12., 13. vidusskolas un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolēni.  

Starptautisko laureātu atlases komisija par atbilstošākajiem darbiem dalībai starptautiskos jauno zinātnieku pasākumus šogad nosaukusi 6 skolēnu zinātniskās pētniecības darbus, tai skaitā arī Daugavpils 13. vidusskolas skolnieču Anastasijas Paškevičas un Ērikas Plopas darbu „Baktērijas geobacter kā perspektīvs zaļās elektroenerģijas avots”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde izsaka pateicību skolēniem, pedagogiem un konsultantiem par ieguldījumu ZPD sagatavošanā.

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, 1.2. darbība “Reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana”, projekta Nr.: 8.3.2.1./16/I/002, ietvaros.

Konferenci organizē, lai veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, padziļinot skolēna zināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iepazīstinot skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē un, lai veidotu skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.
 
Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde