Par bērnu uzņemšanu 1.klasē

14.01.2014.

Pavisam drīz – 3.februārī – sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2014./2015.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk 2007.gadā dzimušajiem bērniem, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 vai 8 gadu vecumā.
Šogad nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 3.februārī plkst.8.00. un ilgs līdz š.g. 28.februārim, plkst.16.00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki var izvēlēties sev ērtāko veidu. Kā ierasts, iesniegumu vecāki var iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā izglītības iestādē, uzrādot arī bērna dzimšanas apliecību un vecāku personību apliecinošu dokumentu. Šogad vecākiem ir iespēja izmantot jaunu iesnieguma iesniegšanas veidu, uz iestādes oficiālo elektronisko pastu nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, tam pievienojot bērna dzimšanas apliecības un vecāku personību apliecinošu dokumentu kopijas. Iesniedzot dokumentus elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 3.februāra plkst.8.00. Vienas darba dienas laikā iesniedzējam tiks nosūtīts paziņojums par elektroniskā iesnieguma saņemšanu un reģistrāciju iesniegumu reģistrēšanas žurnālā. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad bērnu vienlaicīgi drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Papildu reģistrācija notiks līdz š.g. 29.augustam.
Jau līdz 2014.gada 2.janvārim katrai izglītības iestādei tika paziņots atveramo 1.klašu komplektu skaits, un pavisam pilsētas skolas var uzņemt 1150 pirmklasniekus. Pēc Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes prognozēm, mācības pirmajā klasē varētu uzsākt apmēram 950 bērni, kuri dzimuši 2007.gadā, tātad skolas solos vietu pietiks visiem!
Aicinām vecākus vai bērnu aizbildņus savlaicīgi izvēlēties ērtāko veidu bērna pieteikšanai 1.klasē, sagatavojot visus tam nepieciešamos dokumentus.

Kārtība, kādā bērni tiek uzņemti 1.klasē Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015.mācību gadā

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434