Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm 2020./2021.mācību gadā

26.05.2020.

Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2020./2021.mācību gadā:

* 2021.gada 5.martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Rīgas reģionā, Valmieras reģionā un Latgales reģionā;

* 2021.gada 31.martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference, kas norisināsies Jelgavā (LLU).