Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas programma „Medijpratība mācību un audzināšanas darbā”

11.09.2019.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā pedagogiem piedalīties pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas 24 stundu programmā „Medijpratība mācību un audzināšanas darbā”. Programmas dalībnieki interaktīvā veidā varēs piedalīties diskusijās, analizēt situācijas, vērtēt un veidot mediju saturu u.c. Dalībnieki iepazīsies ar metodiskajiem paņēmieniem kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu (medijpratības kontekstā), kas izmantojami darbā ar dažādu vecumu skolēniem un dažādos mācību priekšmetos.

Vairāk informācijas un pieteikšanās iespējas šeit>>>