Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsiem

06.02.2020.

Š.g. 5.februārī direktoru vietnieki audzināšanas jomā devās uz Talsiem, lai iepazītos ar jaunatnes darba plānošanu un aktualitātēm. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs aptver daudzus darbības virzienus – darbs ar jauniešiem, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” plānošana, interešu izglītība utt.. Ļoti liela nozīme ir pārdomātai jaunatnes darba politikai, pienākumu sadalījumam un struktūrai.
Brauciena laikā bija iespēja tikties ar Talsu Izglītības pārvaldes vadītāju U.Katlapu, jauniešu centra vadītāju D.Leperi, jauniešu darba speciālisti D.Šteinbergu un Mērsraga vidusskolas direktora vietnieci audzināšanas darbā L.Grudkinu, kā arī apskatīt Bērnu un jauniešu centra telpas. Skolēnu radošo darbu izdevums,  saruna ar aktīvākajiem Mērsraga vidusskolas pašpārvaldes pārstāvjiem, jaunas idejas un iespaidi – tas ir šīs aktivitātes vislielākais ieguvums, jo viena no šī gada audzināšanas jomas prioritātēm ir  skolu administrāciju un skolēnu pašpārvalžu sadarbības iespēju dažādošana. Īstenojot šo prioritāti, jau pirms brauciena tika organizēti divi ar pašpārvalžu darbību saistīti pasākumi.
Daugavpils 9.vidusskolā novembra beigās pasākuma "Nakts skolā, lai izzinātu, pieredzētu un rīkotos" laikā notika pirmā Skolēnu pašpārvalžu tikšanās, kurā piedalījās Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 17.vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja, Daugavpils 11.pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas parlamentu pārstāvji. Nakts laikā tika pārspriesta jauniešu dzīve Daugavpilī, izmantojot Pecha-Kucha prezentācijas metodi, notika komandu saliedēšanas aktivitātes, iniciatīvu izteikšanas aktivitātes un kvesti. Kopumā tika iesaistīti 60 jaunieši.
17.janvārī no plkst.18.00 līdz plkst.22.00 tika organizēts skolu parlamentu sadraudzības vakars J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Tajā piedalījās Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas pārstāvji. Poļu ģimnāzijas parlamentārieši un direktores vietnieks A.Začiņajevs bija sagatavojuši kvestu, saliedēšanas aktivitātes, kā arī notika diskusija par turpmākajām skolu parlamentu sadarbības iespējām. Tika panākta vienošanās turpināt šāda formāta tikšanās.
Direktoru vietnieki atzina, ka šis pieredzes apmaiņas seminārs bija ļoti noderīgs un aktuāls, lai turpinātu īstenot iesākto darbu.

Informāciju sagatavoja:
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā
MA vadītāja
A.Jurģīte