Pirmo reizi – salidojums pirmsskolām Ekoskolu programmā

14.06.2018.

Kā par vides jautājumiem stāstīt pašiem jaunākajiem audzēkņiem un kā vides izglītība var palīdzēt īstenot kompetenču pieeju pirmsskolās? Atbildes uz šiem un citiem saistītiem jautājumiem pedagogi gūs īpašā pirmsskolām veltītā plašā pasākumā š.g. 19.jūnijā Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pienenīte".

PirmsskoluSalidojumsEkoskoluProgrammaa.pdf