Pirmsskolu ziņas: Attālinātā mācību procesa organizēšana

24.03.2020.

Saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz šī gada 14.aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija. Laiks, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni.
Pamatojoties uz to, Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi  izstrādāja vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās.
Visi metodiskie līdzekļi ir izstrādāti, pamatojoties uz vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijām, uz Skola 2030 Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem.
Reizi nedēļā pedagogi aizsūta vecākiem ieteikumus un dažādus metodiskus materiālus sekmīga mācību procesa plānošanai un īstenošanai attālināti ārkārtas situācijā (http://www.daugavpils5pii.lv/attalinatas-macibas-plans)
No audzēkņu vecākiem mēs saņemam pateicības vārdus par tik noderīgiem materiāliem!
Ceram uz tik pat veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!!!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Tatjana Kovaļčuka