Pirmsskolu ziņas: Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās starptautiskajā projektā ,,Mūsu rakstainais cimdiņš”

25.02.2021.

Sākot ar pērnā gada rudeni, Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotājas piedalījās starptautiskajā projektā ,,Mūsu rakstainais cimdiņš” (oriģinālā „Наша узорчатая рукавичка”). Projekts norisinājās sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm. Kaimiņvalsti pārstāvēja viena, savukārt Latviju divas izglītības iestādes – no Rīgas un Daugavpils. Projekta mērķis bija iepazīstināt bērnus ar abu valstu kultūru un tautas mantojuma svarīgu daļu – nacionālajiem rakstiem, ornamentiem un spēka zīmēm.

Mums ir sava valsts – bagāta ar skaistām ainavām, interesantām vietām un mākslu. Kultūras mantojums ir vērtība, kas saņemta no pagātnes, tā pieder ne tikai mums, bet arī nākotnes sabiedrībai. Jo agrāk cilvēks sastopas ar savas tautas un zemes kultūras mantojumu un iepazīst tā vērtības nozīmi, jo bagātāks un zinošāks viņš top. Tieši bērni spēj ātrāk uztvert un atzīt kultūras mantojuma vērtību, jo stereotipu trūkums atver domāšanas brīvību, asāku un racionālāku uztveri.

Projekta laikā dalībnieki uzzināja, ka katrai tautai piemīt savas tradicionālo rakstu īpatnības un ka senās zīmes spēj ietekmēt cilvēka dzīvi. Audzēkņi ar lielu interesi iepazina rakstus un ornamentus – viņi uzzināja, kā izsenis cilvēki izmantoja zīmju un rakstu spēku, lai saņemtu no tiem enerģiju un palīdzību.

Bērnu interesi un radošās spējas visvairāk pamodināja tieši praktiskā darbošanās – viņi izgatavoja cimdus no papīra un kartona, krāsoja tos, rotāja ar dažādiem mākslīgiem un dabas materiāliem. Cimdi tika rotāti ar tiem rakstiem, kuri visvairāk iepatikās un bija tuvāki sirdij. Kāds izvēlējās darināt Saules zīmi, jo no saules (kā no māmiņas) nāk siltums un maigums. Daudzos cimdos bija attēlots Jumis – auglības, pārpilnības, laimes un veiksmes simbols. Šis raksts bērniem ir labi pazīstams, jo katru rudeni  pirmsskolā tiek svinēti ,,Ražas svētki”, un Jumis ir šo svētku simbols. Audzēkņi savos radošajos darbos izmantoja arī citus rakstus: Laimu – dvēseles sargātājas simbolu,  Pērkonu – sargātāja simbolu no nevēlamām dabas parādībām, Mārtiņa zīmi – gaismas un uguns simbolu.

Kad bērniem tika sniegta atgriezeniskā saite par paveikto projekta laikā, viņiem bija interesanti uzzināt, ka arī lietuviešiem ir daudz ar mums līdzīgu nacionālo rakstu.

Projekta noslēgumā pirmsskolā tika organizēta izstāde ar bērnu darbiem un fotogrāfijām, kur bija redzams, kā mūsu audzēkņiem veicās, iepazīstot mūsu un kaimiņu zemes kultūras mantojumu. Lai veidotu sadarbību starp trim iestādēm, tika sagatavotas prezenācijas ar projekta gaitu, foto atskaitēm par paveikto un bērnu ieguvumu.
 

Visa pasaule pašlaik pārdzīvo smagu un neparastu laiku, un šādi projekti palīdz gan bērniem, gan pieaugušajiem radošā veidā izzināt savas tautas un kaimiņvalstu kultūras mantojumu, un būt lepniem par savu dzimto zemi. Jaunas zināšanas palīdz bērniem paplašināt priekšstatu  par to, cik pasaule ir krāsaina un neizmērojami plaša, rosina būt labsirdīgiem, tolerantiem un cieņpilniem pret citiem cilvēkiem, saudzēt  un izprast savas un citu tautu kultūras mantojuma vērtību un spēku.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolasizglītības iestādes
vadītājas vietniece T.Kovaļčuka,
pirmsskolas izglītības skolotaja L.Kuzmina